"Na pewno deficyt będzie niższy niż planowano w budżecie. Deficyt sektora będzie prawdopodobnie również pod kontrolą, w związku z tym finalny może być poniżej tego, który planujemy na poziomie 5,6 proc. Realne jest to, że będzie poniżej 5,6 proc. PKB" - powiedział Radziwiłł w środę w TVN CNBC.

"Oczywiście jest tak, że jeśli chodzi o relację długu do PKB, według polskiej metodologii, to w dalszym ciągu podtrzymujemy, że relacja ta spadnie. Na koniec zeszłego roku ta relacja (długu publicznego do PKB - PAP) była na poziomie około 52,9 proc., tak w tym roku ta relacja będzie niższa" - dodał.

Zdaniem wiceministra finansów według metodologii UE dług publicznych w relacji do PKB w 2011 roku ustabilizuje się na poziomie z roku 2010.