Finlandia żąda zabezpieczenia swojego udziału w kredycie dla greckiej gospodarki. Żądanie to zostało wpisane do decyzji szczytu strefy euro 21 lipca. Drugi pakiet ratunkowy dla Grecji ma wynieść 109 mld euro. Helsinki zażądały gotówki w kwocie wynoszącej 20 proc. fińskiego udziału. Sprzeciw wyraziły m. in. Niemcy. Zablokowane jest zatem zatwierdzenie całości pakietu.

Jean-Claude Juncker, szef eurogrupy powiedział, wczoraj, że konkluzje powinny być omówione najpóźniej na nieformalnym spotkaniu ministrów finansów we Wrocławiu 16-17 września.