Premier Donald Tusk przebywał z jednodniową wizytą w Brukseli, gdzie rozmawiał z przewodniczącym Komisji Europejskiej Jose Manuelem Barroso i przewodniczącym Parlamentu Europejskiego Jerzym Buzkiem o przeciwdziałaniu kryzysowi finansowemu w strefie euro. Omówiono również kwestię wieloletnich ram finansowanych, potwierdzając termin konferencji politycznej w tej sprawie na 20-21 października w Brukseli. Premier wziął też udział w uroczystości nadania imienia Solidarności 1980 esplanadzie przed PE.

- Europa dzisiaj potrzebuje działań maksymalnie zintegrowanych, potrzebuje wzmacniania instytucji wspólnotowych, przywództwa instytucjonalnego i politycznego, gdyż to jest dobra droga do przełamania kryzysu finansowego, jakiego jesteśmy świadkami - powiedział szef polskiego rządu po spotkaniu z przewodniczącym Komisji Europejskiej.

Omawiane były m.in. współdziałanie i zarządzanie gospodarcze w ramach strefy euro oraz prace Rady Unii Europejskiej i Parlamentu Europejskiego nad tzw. sześciopakiem. - Czas zakończyć dyskusję nad coraz to nowymi projektami, teraz trzeba sfinalizować te przedsięwzięcia, które zaplanowaliśmy latem tego roku. Wrzesień musi być miesiącem, kiedy finalizujemy prace nad sześciopakiem - powiedział premier. Pakiet sześciu aktów prawnych ma na celu wzmocnienie koordynacji polityk gospodarczych w UE.

Poruszony został również temat wieloletnich ram finansowych 2014-2020. - Reakcja zarówno PE, jak i przygniatającej większości państw członkowskich daje podstawy do realnego optymizmu, jeśli chodzi o dalsze prace nad wieloletnimi ramami finansowymi, w tym dyskusję nad przyszłością polityki spójności, Wspólnej Polityki Rolnej i innych polityk wspólnotowych - powiedział Tusk po rozmowach z szefem Komisji Europejskiej.

Komisja Europejska zakłada budżet wieloletni 2014-2020 w wysokości 972,2 mld euro

Komisja Europejska zakłada budżet wieloletni 2014-2020 w wysokości 972,2 mld euro, co stanowi wzrost o 5 proc. wobec obecnego budżetu na lata 2007-2013. - Te elementy wieloletnich ram finansowych, które były przez niektórych kwestionowane i podważane, a które najmocniej opisują wspólnotowy charakter Unii, dzisiaj zaczynają być doceniane bardziej niż jeszcze kilka miesięcy temu - stwierdził szef polskiego rządu.

Premier Donald Tusk wyraził również zadowolenie ze wzrostu polskiego PKB w II kwartale br. Wyniósł on 4,3 proc. Według premiera, jednym ze źródeł polskiego wzrostu są środki europejskie. Informacje o wynikach polskiej gospodarki premier otrzymał pocztą elektroniczną od ministra Michała Boniego.

- Chwalę się tym, gdyż tym się rzeczywiście można dzisiaj chwalić w Europie. Chwalę się tym też dlatego, że zawsze podkreślaliśmy, że jednym ze źródeł wzrostu, nie tylko w Polsce, jest dobrze wykorzystywana pomoc europejska - powiedział premier. Według szefa rządu wzrost w całej UE nie jest możliwy bez przemyślanego planowania i wykorzystywania europejskich środków i budżetów. Donald Tusk dodał, że najlepszą odpowiedzią na kryzys finansowy jest skuteczne wydawanie środków służących inwestycjom bezpośrednim.

W trakcie pobytu w Brukseli premier Donald Tusk wziął udział w zorganizowanej przez Parlament Europejski uroczystości otwarcia esplanady Solidarności 1980. Imię polskiego związku zawodowego będzie nosić aleja ciągnąca się wzdłuż najnowszych budynków PE w Brukseli. Prócz szefa polskiego rządu w uroczystości wzięli udział przewodniczący Komisji Europejskiej oraz Parlamentu Europejskiego, premier Belgii Yves Leterme oraz marszałek Senatu Bogdan Borusewicz.