- W Instytucie Geofizyki PAN mogliśmy obserwować na bieżąco to, co się dzieje na Pomorzu, gdzie prowadzony był proces szczelinowania. Rozstawiono specjalne stacje, które zajmowały się monitorowaniem tego procesu - mówi Henryk Jezierski wiceminister środowiska i jednocześnie główny geolog kraju.

Wyniki monitoringu wskazują jednoznacznie na brak wpływu procesu szczelinowania skał na występowanie jakichkolwiek zjawisk sejsmicznych odczuwalnych przez ludzi oraz szkodliwych dla budynków czy urządzeń technicznych.

Badania prowadzone są przy otworze Łebień długości 4 km, na Pomorzu, z wykorzystaniem 10 stacji sejsmicznych. Stacje rozmieszczono w okolicy otworu w połowie lipca. Sygnały odbierane przez stacje przesyłane są na bieżąco przez sieć telefonii komórkowej. Monitoring odwiertu Łebień będzie prowadzony jeszcze przez miesiąc po zakończeniu szczelinowania.

Ministerstwo Środowiska wydało ponad 100 koncesji na poszukiwanie gazu łupkowego w Polsce.