Szwajcaria i Wielka Brytania zawarły porozumienie o opodatkowaniu pieniędzy na tajnych kontach
Brytyjski fiskus będzie miał dostęp do pieniędzy swoich obywateli trzymanych na tajnych kontach w szwajcarskich bankach. Wielka Brytania i Szwajcaria zawarły umowę, na mocy której oszczędności obywateli Zjednoczonego Królestwa zostaną opodatkowane, ale personalia właścicieli kont nie będą ujawniane.

Nawet 48 proc. podatku

Zgodnie z porozumieniem ze szwajcarskich kont jednorazowo zostanie potrącone na rzecz brytyjskiego ministerstwa finansów od 19 do 34 proc., w zależności od tego, od jak dawna prowadzone jest konto. Szacuje się, że przyniesie tamtejszemu fiskusowi pięć miliardów funtów.
Z kolei od 2013 r. pieniądze będą opodatkowane stawką między 27 a 48 proc. w skali rocznej, w zależności od tego, czy pochodzą z dochodów kapitałowych, dywidend czy odsetek. To o dwa punkty procentowe mniejsze stawki niż gdyby trzymane były na kontach w brytyjskich bankach.
– Będziemy równie twardzi wobec tych, którzy unikają płacenia podatków, jak wobec tych, którzy wyłudzają zasiłki. Czasy, kiedy można było łatwo ukryć dochody w Szwajcarii, skończyły się – oświadczył brytyjski minister finansów George Osborne.
Uzyskane w ten sposób pieniądze pomogą zmniejszyć brytyjski deficyt budżetowy, który przekraczał w zeszłym roku 10 proc. PKB. Osborne zapowiada, że do końca kadencji, czyli do 2015 r., spadnie on poniżej 1 proc. Ministerstwo finansów szacuje, że tylko w 2008 r. straciło wskutek unikania podatków 14 miliardów funtów.
Mimo to część ekspertów krytykuje zawarte porozumienie jako niewystarczające. – Jest dobre, ale mogłoby być lepsze. Oszuści wciąż mogą uciec, więc nadal jest to policzek w twarz tych, którzy uczciwie wszystko płacą – mówi Ronnie Ludwig z firmy księgowej Saffery Champness.Pora na Liechtenstein

Wątpliwości budzi przede wszystkim fakt, że tajemnica bankowa zostanie zachowana i Szwajcaria nie będzie przekazywać danych o właścicielach rachunków oraz to, że pobieranie podatków dopiero od 2013 r. daje czas na przeniesienie pieniędzy do innego raju podatkowego. Brytyjskie ministerstwo finansów przekonuje jednak, że nie ma realnej perspektywy, by Szwajcaria w ogóle zrezygnowała z tajemnicy bankowej, dzięki której w jej bankach trzymanych jest 2,1 biliona dolarów, więc umowa jest wszystkim, co można było uzyskać.
Bardziej uzasadniony jest drugi punkt krytyki. – Ubocznym skutkiem porozumienia jest to, że będzie więcej osób, które przeniosą swoje aktywa do Liechtensteinu, zamiast płacić w Szwajcarii – mówi Chris Oates z firmy konsultingowej Ernst & Young.
Wielka Brytania wprawdzie dwa lata temu podpisała umowę z alpejskim księstwem, ale dotyczy ona tylko zobowiązań powstałych od 1999 r. Szacuje się, że na tajnych kontach w Liechtensteinie brytyjscy podatnicy trzymają około trzech miliardów funtów. Choć Unia Europejska od kilku lat aktywnie walczy z rajami podatkowymi, brytyjscy podatnicy mają jeszcze kilka innych alternatyw, chociażby Kajmany czy Bermudy.
Podobne porozumienie jak Brytyjczycy na początku sierpnia zawarli ze Szwajcarią Niemcy. Przewiduje ono, że obywatele RFN, którzy mają konta w szwajcarskich bankach, zapłacą wsteczny podatek w wysokości od 19 do 34 proc., a w przyszłości będą płacić 26 proc., czyli tyle samo, ile wynosi podatek od dochodów kapitałowych w Niemczech.
Umowa z Polską jeszcze czeka na ratyfikację
Kraje Unii Europejskiej od kilku lat próbują skłonić Szwajcarię do ujawniania informacji o własnych obywatelach trzymających pieniądze w tamtejszych bankach. Konkretne umowy w tej sprawie zawarły jednak tylko Niemcy i Wielka Brytania.
W przypadku Polski w kwietniu zeszłego roku podpisano protokół do konwencji z 2 września 1991 r. o unikaniu podwójnego opodatkowania dochodu i majątku ze Szwajcarią. Zmiany tekstu konwencji dotyczyły m.in. procedury wzajemnego porozumiewania się (art. 25) oraz wymiany informacji (dodanie nowego art. 25a). Wprowadzono zgodną ze standardami OECD procedurę wymiany informacji podatkowej na wniosek administracji podatkowej drugiego państwa. Oznacza to, że dane przekazywane będą wyłącznie na odpowiednio uzasadniony wniosek, po wyczerpaniu możliwości uzyskania informacji w ramach procedur wewnętrznych drugiego państwa (wykluczono możliwość przekazywania informacji w ramach fishing expedition, czyli zbyt szerokiego wniosku o przedstawienie dowodów). Protokół czeka na ratyfikację przez władze szwajcarskie. Jednocześnie w lipcu tego roku szwajcarska Rada Federalna przyjęła nową ustawę o międzynarodowej pomocy administracyjnej w sprawach podatkowych. Ustawa reguluje udzielanie pomocy administracyjnej na podstawie umów o podwójnym opodatkowaniu oraz innych umów w sprawie wymiany informacji.