W czerwcu wartość udzielonych przez banki kredytów na nieruchomości dla gospodarstw domowych wzrosła o 6.671,2 mln zł.

Wartość kredytów w walutach w lipcu wzrosła mdm o 10.193,5 mln zł po wzroście o 4.284,2 mln zł w czerwcu.

Wartość kredytów w złotych w lipcu wzrosła mdm o 2.313,0 mln zł po wzroście o 2.387,1 mln zł w czerwcu.