Mniej rozpoczynają

Widać to dobrze w statystykach GUS. Według wyliczeń urzędu spadła aktywność pod względem liczby rozpoczynanych budów. W ostatnich 12 miesiącach rozpoczęto w Polsce budowę ponad 155,5 tys. lokali, a to oznacza spadek o 4 tys. (2,5 proc.), licząc rok do roku. Warto też dodać, że w pierwszym półroczu 2011 r. w przypadku deweloperów spadek ten jest mocniejszy i wynosi 9,5 proc.

Dla sytuacji na warszawskim rynku mieszkaniowym w najbliższych 2 – 3 latach kluczowe będą zjawiska zachodzące w polskiej gospodarce i działania deweloperów w zakresie podaży.

– Obecna sprzedaż jest zbliżona do długoterminowej przeciętnej na rynku warszawskim. Z drugiej strony notujemy rekordowo wysoką podaż przy dość stabilnych cenach. W tej sytuacji, o ile nie nastąpią dalsze obniżki cen, można prognozować raczej stabilizację niż wzrost popytu – uważają analitycy REAS.