Sposobem na ochronę oszczędności w czasach dekoniunktury na giełdzie są fundusze hedgingowe, które mogą zyskiwać nawet na spadkach.
Jak pokazują najświeższe dane, strategie funduszy hedgingowych w ostatnim czasie przynoszą dobre wyniki. W lipcu światowe giełdy notowały spadki. Amerykański indeks S&P500 stracił 2 proc., brytyjski FTSE100 był na minusie prawie 3 proc., a warszawski WIG20 stracił ponad 3 proc.
– W tym czasie globalny indeks funduszy hedgingowych, opracowywany przez firmę Greenwich Alternative Investments, wzrósł o 0,7 proc. Fundusze hedgingowe pozwoliły nie tylko uchronić pieniądze przed stratą, lecz także pomnożyć kapitał – mówi Jan Mazurek, główny analityk Inwestors TFI.
W Polsce dostępnych jest kilkadziesiąt funduszy klasyfikowanych jako aktywnej alokacji albo absolutnej stopy zwrotu, których strategia inwestycyjna przypomina strategię funduszy hedgingowych. Ich wyniki w ostatnim okresie pokazują, że przynajmniej częściowo spełniają one pokładane w nich nadzieje. W lipcu fundusze inwestujące w papiery udziałowe straciły średnio 3 proc., a podmioty małych i średnich spółek nawet ponad 5 proc. Tymczasem grupa funduszy aktywnej alokacji i absolutnej stopy zwrotu straciła jedynie 1,5 proc.
Na szczególną uwagę zasługują fundusze Superfund, które bezpośrednio inwestują w jednostki zagranicznych funduszy hedgingowych. Ich lipcowe stopy zwrotu wynosiły od 5 do 10 proc.
Dobre wyniki zanotowały też Opera Substantia czy Agio-Kapitał, których miesięczne stopy zwrotu były na plusie.
Mimo dobrych wyników eksperci przestrzegają przed inwestowaniem całości kapitału w fundusze hedgingowe, gdyż stosowanie przez nie dźwigni kapitałowej niesie ze sobą duże ryzyko inwestycyjne. Mogą jednak stanowić ważny element dywersyfikacji portfela inwestycyjnego.
– Analitycy ostrzegają dziś przed nadciągającym spowolnieniem gospodarczym, a to ciągnie w dół rynki akcyjne. W tej sytuacji tym ważniejsza staje się dywersyfikacja w oparciu o instrumenty nieskorelowane z głównymi rynkami – mówi Seweryn Masalski, doradca inwestycyjny z Superfund TFI.
Strategia inwestycyjna większości funduszy hedgingowych zakłada osiąganie lepszych wyników finansowych od tradycyjnych podmiotów akcyjnych czy surowcowych, niezależnie od koniunktury na rynkach. Podmioty te stosują dźwignię kapitałową i mogą grać zarówno na wzrosty, jak i na spadki cen.