W II kwartale największy w historii odsetek banków zadeklarował obniżkę pobieranych marż przy nieznacznym zaostrzeniu kryteriów przyznawania. Wzrósł popyt na kredyty mieszkaniowe oraz nieznacznie na kredyty inwestycyjne w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw.

W obecnym kwartale banki oczekują nieznacznego złagodzenia polityki kredytowej, głównie dla kredytów krótkoterminowych oraz wzrost popytu, szczególnie w segmencie kredytów krótkoterminowych dla MSP.

Ankieta pochodzi z przełomu czerwca i lipca, przeprowadzono ją wśród 28 banków, których łączny udział należności od przedsiębiorstw i gospodarstw domowych w portfelu sektora bankowego wynosił 82 proc.