Pomoc otrzymają głównie przedsiębiorstwa zajmujące się eksportem, a także z sektora turystycznego. Wsparcie dla firm będzie pochodzić z nadwyżki budżetowej na 2011 rok, prognozowanej na 2,5 miliarda franków.

Powołano także grupę roboczą ds. silnego franka i konsekwencji wysokiego kursu dla szwajcarskiej gospodarki.

Rada Federalna (rząd), która w środę miała cotygodniowe posiedzenie, z uznaniem wypowiedziała się także o najnowszej interwencji szwajcarskiego banku centralnego (SNB); rano poinformował on, że nadal chce osłabić franka. SNB podał, że m.in. znacząco zwiększy płynność na rynku.

Rada postanowiła także podjąć kroki na rzecz przeciwdziałania przegrzaniu rynku nieruchomości w Szwajcarii. Rekordowe niskie stopy procentowe w tym kraju skutkują przyznawaniem przez banki coraz większej liczby kredytów hipotecznych. Od 1 stycznia 2012 roku banki będą zobowiązane do zwiększenia swoich funduszy własnych.

Zapowiedziano także rewizję prawa antykartelowego.