Około 3 tys. pociągów z szyldem Przewozy Regionalne najprawdopodobniej nie wyjedzie dziś na tory. Zarząd tej spółki nie porozumiał się wczoraj ze związkowcami w kwestii podwyżek płac.
Rozmowy toczyły się wczoraj przez cały dzień. W Ministerstwie Infrastruktury związkowcy spotkali się z kierownictwem Przewozów Regionalnych, ministrem Cezarym Grabarczykiem i odpowiedzialnym za koleje wiceministrem Andrzejem Masselem.
W chwili zamykania tego numeru „DGP” negocjacje trwały. Ostateczna propozycja rozwiązania sporu miała zostać przedstawiona o godzinie 20. Jeśli nie zadowoliła związkowców, o północy z wtorku na środę pociągi PR stanęły na dobę.
Jak przekonuje zarząd PR, zaproponowana wcześniej przez spółkę podwyżka stanowiła spełnienie prawie w 90 procentach postulatu płacowego przedstawionego przez stronę związkową.
Zarząd spółki, wywiązując się z wcześniejszych deklaracji, podjął też uchwałę o zwiększeniu wynagrodzeń zasadniczych o 120 zł od 1 sierpnia br., dąży również do wprowadzenia jej kolejnego etapu – 130 zł od 1 stycznia 2013 r.
W trakcie spotkania prezes PR Małgorzata Kuczewska-Łaska poinformowała, że związki zawodowe mnożą postulaty, a wśród nowych żądań pojawiły się i takie, które wykraczają poza kompetencje zarządu spółki. Związkowcy chcą 280 zł podwyżki na osobę, poprawienia warunków finansowych i oferty firmy.
Władze PR chcą jednak zminimalizować niedogodności dla pasażerów. Bilety wydane na przejazd w dniu strajku pociągami Regio, Interregio i Regioekspres będą honorowane w pociągach TLK, Kolejach Dolnośląskich i Mazowieckich, a także przez Szybką Kolej Miejską w Trójmieście na odcinku Tczew – Gdańsk – Gdynia – Reda. Ponadto w województwie śląskim bilety okresowe na przejazd w dniu strajku pociągami Regio w godzinach 4.30 – 23.30 będą honorowane w autobusach i tramwajach na liniach organizowanych przez Komunikacyjny Związek Komunalny Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego wzdłuż pasażerskich kolejowych ciągów komunikacyjnych.
Pasażerowie będą mogli się domagać zwrotu pieniędzy za bilet. Należności za bilety jednorazowe zakupione na przejazd 17 sierpnia będą zwracane w całości.