Nowoczesne technologie w energetyce, badania nowoczesnych leków i medycyny regeneracyjnej, a także rozwój gałęzi IT – to m.in. te dziedziny badawczo-rozwojowe będzie finansował budżet państwa.
Rząd przyjął wczoraj Krajowy Program Badań, który określa strategiczne dla państwa kierunki badań naukowych i prac rozwojowych.
Wyznaczone kierunki staną się teraz podstawą do sformułowania konkretnych programów naukowych i prac rozwojowych dla Narodowego Centrum Badań i Prac Rozwojowych. To ono będzie przyznawało granty na badania, które będą realizowane przez 10 – 15 lat. Dominować ma 7 priorytetowych kierunków badań naukowych i prac rozwojowych: nowe technologie w zakresie energetyki, choroby cywilizacyjne, nowe leki oraz medycyna regeneracyjna, zaawansowane technologie informacyjne, telekomunikacyjne i mechatroniczne, nowoczesne technologie materiałowe, środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo, społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków oraz bezpieczeństwo i obronność państwa.