Rząd przyjął wczoraj Krajowy Program Badań, który określa strategiczne dla państwa kierunki badań naukowych i prac rozwojowych.

Wyznaczone kierunki staną się teraz podstawą do sformułowania konkretnych programów naukowych i prac rozwojowych dla Narodowego Centrum Badań i Prac Rozwojowych. To ono będzie przyznawało granty na badania, które będą realizowane przez 10 – 15 lat. Dominować ma 7 priorytetowych kierunków badań naukowych i prac rozwojowych: nowe technologie w zakresie energetyki, choroby cywilizacyjne, nowe leki oraz medycyna regeneracyjna, zaawansowane technologie informacyjne, telekomunikacyjne i mechatroniczne, nowoczesne technologie materiałowe, środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo, społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków oraz bezpieczeństwo i obronność państwa.

Co zamierza osiągnąć polski rząd? Rozwinąć sektor energetyki wodorowej opartej na technologiach ogniw paliwowych. Opracować produkcję czystej energii z węgla, rozwinąć technologie wykorzystujące niekonwencjonalne surowce energetyczne – gaz łupkowy czy metan.

W zakresie medycyny naukowcy mieliby znaleźć zastosowanie komórek macierzystych przy regeneracji narządów, informatycy zaś opracować sztuczną inteligencję i formy walki z cyberterroryzmem. Według ostatnich danych MNiSW na naukę już w przyszłym roku może trafić z budżetu 7,2 mld zł, a w roku 2013 – 6,5 mld zł.