Rating długoterminowy Polski został potwierdzony w marcu tego roku na poziomie A- z perspektywą stabilną dla waluty zagranicznej i na poziomie A w walucie krajowej.

W perspektywie 2-3 lat potrzebny jest realny plan konsolidacji finansów publicznych, który zmniejszy negatywną presję na ocenę kredytową Polski. (…) Trwałe obniżenie deficytu oraz stopniowy spadek zadłużenia, zdecydowanie zmniejszy negatywną presję na rating - uważa Kowalski.

Agencja Fitch Ratings podała w komunikacie w marca bieżącego roku, że potwierdza długoterminowy rating Polski w walucie zagranicznej na poziomie A minus, a w walucie krajowej na poziomie A.