Źródła w EBC podały, że bank podejmie na tym posiedzeniu decyzję, czy kupić włoskie obligacje rządowe, aby powstrzymać rozszerzanie się kryzysu zadłużeniowego w strefie euro.

Prezes EBC Jean-Claude Trichet chce, by Rada Prezesów podjęła ostateczną decyzję w tej sprawie, zważywszy na to, że premier Włoch Silvio Berlusconi zapowiedział w piątek nowe posunięcia, które mają przyspieszyć redukcję deficytu i realizację reform gospodarczych - podało jedno ze źródeł.

Jeśli decyzja ta zostanie podjęta, to EBC i banki centralne krajów strefy euro rozpoczną wykup włoskich obligacji po otwarciu rynków w poniedziałek.

Berlusconi zapowiedział w piątek, że celem jego rządu jest doprowadzenie do równowagi w finansach publicznych w 2013 roku, a więc o rok wcześniej, niż do tej pory zakładano.