Jakie oferty są dostępne na rynku? Jakie jest zakres chronionych ryzyk oraz ile kosztują tego rodzaju pakiety? Sprawdźmy!

Dostępne na rynku pakiety ubezpieczeniowe dla pożyczkobiorców

Osoby zainteresowane skorzystaniem z oferty pożyczki lub kredytu gotówkowego mają możliwość przystąpienia do specjalnych pakietów ubezpieczeniowych przygotowanych we współpracy towarzystwami ubezpieczeniowymi. Najczęściej występującymi na rynku ofertami ubezpieczeń dla kredytobiorców są:

• Ubezpieczenia na życie;
• Ubezpieczenie zdrowia;
• Ubezpieczenia od utraty pracy.

Przyjrzyjmy się bliżej zakresowi ryzyk zamieszczonych w ramach poszczególnych ubezpieczeń oferowanych obecnie klientom:

• Śmierć pożyczkobiorcy;
• Poważne zachorowanie pożyczkobiorcy (m.in. zawał, nowotwór, utrata wzroku, udar mózgu, paraliż itp.);
• Trwałe inwalidztwo;
• Całkowita trwała lub czasowa niezdolność do pracy;
• Bezrobocie.

Wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczyciela

Nie jest żadną tajemnicą, że ochrona ubezpieczeniowa ubezpieczyciela jest ograniczona tak, aby zminimalizować ryzyko wyłudzeń świadczeń ubezpieczeniowych. Do najczęściej występujących na rynku ograniczeń odpowiedzialności ubezpieczyciela zaliczamy następujące sytuacje:

• Popełnienia samobójstwa przez pożyczkobiorcę;
• Uczestnictwa w działaniach wojennych, aktach terroru (czynnie) lub podczas próby popełnienia przestępstwa;
• Pozostawania pod wpływem alkoholu lub środków odurzających;
• Zarażenia wirusem HIV;
• Prowadzenia pojazdu bez uprawnień albo nieposiadającym ważnych badań technicznych;

Zdarzenia skutkującego niezdolnością do zarobkowania, normalnej egzystencji wskutek udziału w zajęciach sportowych o podwyższonym ryzyku – takimi jak: kaskaderstwo, spadochroniarstwo, nurkowanie, wspinaczka wysokogórska, żeglarstwo morskie itp.
wybranego ryzyka (np. śmierć 30 dni; pozostałe 90 dni) jeśli w tym czasie wystąpi zdarzenie ubezpieczeniowe Ubezpieczyciel jest wolny od odpowiedzialności, czyli wypłacenia świadczenia.

Karencja nie ma zastosowania dla zdarzeń będących skutkiem nieszczęśliwego wypadku.

Koszt ochrony ubezpieczeniowej

Banki stosują różne stawki, które inkasują od klientów w zamian za objecie ich ochroną ubezpieczeniową. Na samym jednak początku warto opisać model naliczania opłaty za ubezpieczenie – wyliczany jest on w następujący sposób:

Wskaźnik ceny ubezpieczenia x ilość miesięcy kredytowania x kwota kredytu/pożyczki

Przykładowo dla oferty PKO Banku Polskiego, czyli największego polskiego banku detalicznego i jego sztandarowej propozycji „Max Pożyczki Mini Ratki” reklamowanej przez kontrowersyjnego Szymona Majewskiego sa to następujące parametry:
0,35% (wariant podstawowy) x 60 miesięcy (średni okres spłaty) x 10 000 zł (średnia kwota kredytu) = 2 100 zł. 

Interesujesz się kredytem gotówkowym? Sprawdź gdzie Ci się to najbardziej opłaci!

Przykładowe cenniki wybranych pakietów ubezpieczeniowych dostępnych w bankach:

• 0,25% w Polbank EFG;
• 0,27% w ING Bank Śląski
• 0,30% w Banku Millennium;
• 0,35% w Banku Pocztowym;
• 0,45% (wariant rozszerzony) w PKO Banku Polskim

Koszt ubezpieczenia podlega kredytowaniu, czyli podwyższa kwotę kredytu (od której również naliczane są odsetki) i płatne jest jednorazowo „z góry” za cały okres ochronny. Oczywiście w przypadku wcześniejszej spłaty albo odstąpienia od umowy ubezpieczenia – kwota składki za niewykorzystany okres ochrony jest zwracana klientowi.

Spokój jest bezcenny, za wszystko inne (ubezpieczenie) możesz zapłacić…

Jak już wiemy koszt ochrony ubezpieczeniowej nie jest mały i może przekraczać nawet 20% kwoty wnioskowanej pożyczki. Jednak szeroki zakres ochrony i fakt, że decydując się na ubezpieczenie możemy czuć się bezpieczniejsi – w tym również nasi bliscy, którzy nie będą musieli za nas spłacać kredytu powoduje, że warto poważnie zastanowić się czy nie powinniśmy jednak zakupić tego rodzaju ochrony w formie pakietu ubezpieczeniowego. Potencjalne zachęty sa wymierne, zaś koszt adekwatny do oferowanych korzyści. Wg nas warto skorzystać – czy też tak uważacie – oceńcie sami!