Wynik odsetkowy grupy wyniósł 459,54 mln zł wobec 405,25 mln zł rok wcześniej. Wynik z opłat i prowizji ukształtował się na poziomie 258,36 mln zł wobec 246,95 mln zł w analogicznym okresie poprzedniego roku.