Mediana ich stóp zwrotu w lipcu wyniosła 0,8 proc., a najlepszy Amplico Obligacji Światowych osiągnął wynik na poziomie 4,2 proc. Natomiast podmioty inwestujące w polskie obligacje zarobiły średnio 0,4 proc. Najlepszym wynikiem może pochwalić się Copernicus Dłużnych Papierów Korporacyjnych, który zarobił dla klientów 1 proc.

Zgodnie z oczekiwaniami zachowują się fundusze pieniężne i gotówkowe. Wypracowały 0,3 proc. Najlepiej wypadły Novo Gotówkowy oraz Opera Pecunia – oba zarobiły 0,7 proc., co można uznać za rezultat bardzo dobry jak na tę kategorię funduszy.

Lipiec nie będzie natomiast zbyt dobrze się kojarzył zarządzającym i klientom funduszy akcyjnych. – Od kilku tygodni inwestowanie na rynkach akcji jest obarczone szczególnie dużym ryzykiem – mówi Rafał Lerski, analityk Expandera.

W jego opinii gospodarki rozwinięte, w tym szczególnie kraje europejskie, wciąż nie mogą uporać się z problemami fiskalnymi, które prędzej czy później zmuszą je do mocnego zaciśnięcia pasa, co nie pozostanie bez wpływu na gospodarczą koniunkturę. Z kolei rosnąca presja inflacyjna w gospodarkach wschodzących powoduje, że koniunktura jest tam schładzana przez coraz bardziej restrykcyjną politykę monetarną. Ponadto wciąż możliwe jest wystąpienie negatywnych szoków podażowych spowodowanych wysokimi cenami energii i żywności.

– Wskaźniki makroekonomiczne coraz bardziej sugerują, że te czynniki ryzyka zaczynają się materializować i przekładać na spowolnienie tempa globalnego ożywienia, co wkrótce może znaleźć odbicie w wynikach finansowych spółek. Ceny akcji najwyraźniej dyskontują już taki scenariusz – ocenia Rafał Lerski.

Nic więc dziwnego, że fundusze akcyjne w lipcu traciły. Mediana stóp zwrotu funduszy papierów szerokiego rynku była na 3-proc. minusie. Jeszcze więcej straciły fundusze małych i średnich spółek, bo średnio aż 5,4 proc. Wynik ten i tak można uznać za nie najgorszy, biorąc pod uwagę to, że indeks małych spółek sWIG80 stracił w lipcu aż 8 proc.

Przed zniżkami wycen jednostek nie uchroniła się także większość funduszy, których celem jest osiąganie dobrych wyników bez względu na koniunkturę rynkową. Jednak przeciętny spadek wartości jednostki o 1,5 proc. pokazuje, że fundusze absolutnej stopy zwrotu i aktywnej alokacji odegrały swoją rolę, zachowując się lepiej niż rynek. Na szczególną uwagę zasługuje wynik funduszy Superfund. Najlepszy z nich zarobił w lipcu aż ponad 10 proc.

W rankingu TFI w lipcu na pierwszym miejscu znalazło się Copernicus TFI z wynikiem 8,21 punktów. Na drugim miejscu z niewielką stratą uplasował się Superfund.