Ministerstwo Finansów szacuje, że deficyt budżetu państwa po siedmiu miesiącach roku stanowi 52,6 proc. zaplanowanego tegorocznej w ustawie budżetowe, czyli jest niższy od zakładanego o ponad 14,56 mld zł

Do końca lipca dochody budżetu wyniosły 158,29 mld zł, co oznacza, czyli były o 8,58 mld zł większe od zaplanowanych w harmonogramie. Natomiast wydatki były niższe o 5,46 mld zł od zaplanowanych na ten okres 184,89 mld zł.

Zgodnie z ustawą budżetową maksymalny deficyt w tym roku nie może być wyższy niż 40,2 mld zł.