Jak poinformowało we wtorek Centrum Informacyjne Rządu, podstawowym celem nowelizacji jest uproszczenie i przyspieszenie tworzenia funduszy inwestycyjnych zamkniętych, emitujących wyłącznie certyfikaty inwestycyjnie, które nie będą przedmiotem oferty publicznej i nie będą dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym ani wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu.

"Zostanie on osiągnięty dzięki rezygnacji z obowiązku uzyskiwania zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego na tworzenie takich funduszy. Powinno to zdynamizować ten segment rynku i przyciągnąć dodatkowy kapitał, który będzie alokowany za pośrednictwem tych funduszy" - napisano w komunikacie CIR.

Zgodnie z projektem, KNF nie będzie zatwierdzała statutów takich funduszy i ich zmian, nie będą także pobierane opłaty z tego tytułu. "Konieczne będzie natomiast uzyskiwanie zezwolenia Komisji na zmianę statutu funduszu, którego certyfikaty inwestycyjne mają być przedmiotem oferty publicznej, mają być dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym lub wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu" - poinformował CIR.

Ponadto rząd chce chronić tzw. inwestorów nieprofesjonalnych, czyli osoby, które nie mają fachowej wiedzy o inwestowaniu. W związku z tym ograniczono możliwość nabywania przez nich certyfikatów inwestycyjnych tych funduszy. Zgodnie z proponowanym przez rząd rozwiązaniem, każdorazowy zapis na certyfikaty inwestycyjne nie będzie mógł być mniejszy niż 40 tys. euro.