Fundusze niepubliczne stanowią większość funduszy inwestycyjnych zamkniętych. Majątek FIZ-ów na koniec sierpnia wynosił ok. 22 mld zł. W ciągu roku udział aktywów FIZ w aktywach zarządzanych przez TFI wzrósł o 10 punktów proc., do blisko 20 proc.

Wzrost zainteresowania dużych inwestorów funduszami niepublicznymi, czyli takimi, których jednostki czy certyfikaty nie są handlowane, widać w wynikach pojedynczych TFI. Od końca III kw. 2010 r. do końca III kw. 2011 r. wartość aktywów w zarządzaniu Forum TFI wzrosła o ponad 133 proc., do 6,86 mld zł. Towarzystwo zajmuje się zarządzaniem wyłącznie funduszami inwestycyjnymi zamkniętymi aktywów niepublicznych.

Podobnymi wzrostami wartości aktywów niepublicznych FIZ chwalą się inni duzi gracze. Dzięki temu rośnie ogólna wartość aktywów pod ich zarządzaniem. W przypadku Copernicus Capital TFI poszła w górę w omawianym okresie o 15 proc., do 5,27 mld zł, Ipopema TFI o 50 proc., do 5,25 mld zł, a Altus TFI o 185 proc., do 0,94 mln zł.

Polskie prawo od lat dopuszcza zakładanie funduszy zamkniętych, które dają możliwość optymalizacji podatkowej. Fundusze te są zwolnione z CIT, o ile reinwestują zyski, i z podatku od zysków kapitałowych. Jak mówi prezes Forum TFI Wiesław Oleś, rosnąca popularność tych produktów oznacza, że konstrukcja prawna FIZ została zaakceptowana przez inwestorów jako stabilna i bezpieczna.

Tylko dla bardzo bogatych

Możliwość utworzenia funduszu inwestycyjnego zamkniętego niepublicznego nie jest dostępna dla zwykłego Kowalskiego. Wymagane przez TFI minimalne kwoty kapitału potrzebne do założenia takiego podmiotu zwykle zaczynają się od kilku – kilkunastu milionów złotych. Jednym z wyjątków jest Quercus Absolute Return FIZ z progiem wahającym się od 200 do 250 tys. zł.