Największy szwajcarski bank staje wobec konieczności redukcji kosztów o co najmniej 2 miliardy franków w okresie nadchodzących dwóch-trzech lat

Decyzja o cięciu kosztów poprzez redukcję zatrudnienia zapadła po odnotowaniu w minionym kwartale sporego spadku zysku - do czego przyczynił się m. in. wzrost kursu franka szwajcarskiego. Zysk, gorszy od oczekiwań, był o 49 proc. niższy od zysku w drugim kwartale 2010 r. i wyniósł 1,015 mld franków- podaje BBC.

Przychody UBS osiągnęły w tym okresie poziom 7,2 mld franków, czyli były o 14 proc. mniejsze niż przed rokiem. - Reagujemy na zmianę warunków otoczenia i słabsze prognozy dla gospodarki, dostosowując do nich nasz biznes oraz zwiększając efektywność działania - oświadczył Oswald Gruebel, dyrektor zarządzający UBS.

W lutym UBS informował, że zeszłoroczny zysk netto - pierwszy od czasu zakończenia globalnego kryzysu finansowego - wyniósł 7,2 mld franków.