"Zbiory zbóż podstawowych z mieszankami zbożowymi wstępnie szacuje się na 24,3 - 25,2 mln ton, tj. o 1-5 proc. mniej od zbiorów ubiegłorocznych, ale o 2 proc. mniej do 2 proc. więcej od średniej z lat 2001-2005" - napisano w opublikowanym we wtorek komunikacie GUS.

Urząd ocenia, że powierzchnia upraw zbóż podstawowych (z mieszankami zbożowymi) w 2011 r. wynosi ponad 7,5 mln hektarów, z tego pszenica została posiana na ok. 2,3 mln ha, żyto na 1,2 mln ha, a jęczmień na 1,1 mln ha. Zboża jare zajmują 40,6 proc. powierzchni zasiewów, a ozime 59,4 proc.

Według wstępnych szacunków, plony zbóż podstawowych będą na poziomie 32,4 - 33,7 kwintali (100 kg) z hektara, czyli będą wyższe w porównaniu do średniej z lat 2001-2005 o 1,5 - 2,8 dt/ha (o 4,9 - 9,1 proc.). Plony pszenicy oceniane są na 41,6 - 42,6 dt/ha, żyta 24,4 - 27,1 dt/ha, jęczmienia 37,9 - 39,2 dt/ha.

Eksperci GUS oceniają, że tegoroczne zbiory rzepaku i rzepiku wyniosą ok. 1,8 - 2,0 mln t, czyli będą o ok. 6-13 proc. niższe od zbiorów ubiegłorocznych i zdecydowanie wyższe (o ok. 55 proc. - 68 proc.) od średnich zbiorów z lat 2001-2005. Szacuje się, że powierzchnia uprawy rzepaku i rzepiku w tym spadła w porównaniu do 2010 r. o ok. 12 proc. i wynosi 832 tys. ha.

Według szacunków, wyższa będzie produkcja warzyw gruntowych i wyniesie 4,3 mln t, co oznacza, że będzie ich więcej, niż w 2010 r., ale ma być ich o ponad 7 proc. mniej od średnich zbiorów z lat 2001-2005. W porównaniu do roku ubiegłego mają być nieco wyższe zbiory wszystkich podstawowych gatunków warzyw gruntowych, ale - jak zastrzega GUS - o ostatecznym poziomie produkcji zdecydują warunki dalszej wegetacji. Na obecnym etapie największy wzrost zbiorów w porównaniu do roku 2010 przewiduje się dla cebuli, która w ubiegłym roku plonowała bardzo słabo.

Ponadto zbiory owoców z drzew wyniosą niecałe 2,8 mln t, będą o 26 proc. wyższe od ubiegłorocznych, ale zbliżone do średnich z lat 2001-2005.

Zbiory jabłek w 2011 r. wyniosą prawdopodobnie 2 mln 383 tys. ton i będą nieco wyższe od średniej z lat 2001 - 2005, ale znacznie wyższe od ubiegłorocznych. "Jednak, podobnie jak w roku ubiegłym, obserwuje się duże zróżnicowanie plonowania między poszczególnymi odmianami, szczególnie z uwagi na różną fazę wegetacji podczas wiosennych przymrozków, a także przemienność owocowania występującą u niektórych odmian" - informuje GUS. W ubiegłym roku zbiory jabłek były niskie i wyniosły 1 mln 859 tys. ton.

Zbiory owoców z krzewów owocowych szacuje się na ok. 0,5 mln t, tj. o 8 proc. mniej niż 2010 r., ale prawie o 3 proc. więcej od średnich zbiorów z lat 2001-2005. Znacznie niższa, niż w ubiegłym roku będzie zapewne produkcja truskawek ze względu na niesprzyjające warunki pogodowe - przymrozki i lokalnie występującą suszę. Tegoroczną produkcję truskawek GUS ocenia na ok. 157 tys. ton wobec 177 tys. ton w 2010 r. Jednak ostateczna wysokość produkcji będzie uwarunkowana wysokością zbiorów truskawek jesiennych.

Produkcję malin (łącznie ze zbiorem malin jesiennych), szacuje się w bieżącym roku na ok. 95 tys. ton, tj. na poziomie wyższym od rekordowych zbiorów roku ubiegłego i znacznie wyższym od średniej wieloletniej. W 2010 r. zbiory malin wyniosły 88 tys. ton.