Jeśli agencje obniżą rating Stanów Zjednoczonych, kraj może stracić kilkadziesiąt miliardów dolarów.
Inwestorzy giełdowi liczą się z tym, że już w przyszłym tygodniu Stany Zjednoczone mogą – po raz pierwszy w historii – okazać się niewypłacalne. Ale sytuacja jest tak bezprecedensowa, że nikt nie wie, jak zabezpieczyć się na wypadek spadku wartości amerykańskich obligacji.
– Ludzie do tej pory uważali Amerykę za pewną wartość, za kraj AAA. Teraz na tym obrazie pojawiła się poważna rysa. Ale jeszcze nie wiadomo, co to w praktyce oznacza – przyznaje Mark Zandi, główny ekonomista agencji ratingowej Moody’s.