Agencja podała, że ponownie przeanalizuje profil ryzyka długu Grecji, gdy dokonana zostanie ujęta w planie pomocowym wymiana obligacji greckich na obligacje o dłuższym terminie wykupu.

Moody's podał, że nowy pakiet pomocy dla Grecji oznaczać będzie "znaczące straty" dla sektora prywatnego.

Porozumienie osiągnięte w ubiegłym tygodniu zakłada, że całkowite "oficjalne" finansowanie nowego programu dla Grecji wyniesie ok. 109 mld euro. Ma się na to głównie złożyć wydłużenie do minimum 15, a maksimum 30 lat spłaty dotychczasowej pożyczki (w sumie 110 mld euro) oraz obniżenie jej odsetek do 3,5 proc.

Do pomocy publicznej dochodzi pomoc sektora prywatnego. Banki, fundusze i ubezpieczyciele posiadający greckie obligacje uzgodnili, że ich dobrowolny udział w pomocy dla Grecji wyniesie ok. 37 mld euro. W jednej z wersji projektów wniosków wymieniono trzy możliwości takiej pomocy: wymianę obligacji na długoterminowe, wydłużenie ich zapadalności lub skup z rynku wtórnego.