9,3 mln Polaków korzystało aktywnie pod koniec pierwszego kwartału 2011 roku z bankowości internetowej - wynika z danych Związku Banków Polskich. Spada liczba wydanych przez banki kart kredytowych.

Jak wynika z trzeciej edycji przygotowanego przez ZBP raportu o bankowości internetowej i płatnościach bezgotówkowych Netb@nk, w pierwszych trzech miesiącach 2011 roku liczba klientów indywidualnych posiadających konto internetowe w banku wyniosła 16,5 mln. Oznacza to wzrost w stosunku do grudnia 2010 r. o 300 tys. klientów.

Rośnie także liczba klientów aktywnie korzystających z usług bankowości internetowej (co najmniej cztery operacje na rachunku). Od końca 2006 roku do końca pierwszego kwartału 2011 roku ich liczba wzrosła o ponad 5 mln do poziomu 9,3 mln.

Na koniec marca liczba klientów z sektora małych i średnich przedsiębiorstw korzystających z elektronicznego dostępu do konta wyniosła 1,6 mln, co stanowi wzrost w stosunku do marca 2010 roku o ponad 10 proc. Aktywnie w pierwszym kwartale 2011 roku korzystało w tej możliwości ponad 1 mln firm.

Reklama

Z danych Związku Banków Polskich wynika, że od 2009 roku wolniej przyrasta liczba wydawanych kart debetowych. W końcu I kwartału br. ich liczba wynosiła 23,1 mln. Spada natomiast liczba kart kredytowych - od końca 2009 roku do marca 2011 o 16 proc. do poziomu 8,5 mln sztuk. "Banki zareagowały na kryzys bardziej zdecydowanie. Kryteria szczególnie finansowe () uległy zaostrzeniu i podlegają dokładnej analizie" - oceniono w raporcie.

Na koniec pierwszego kwartału 2011 roku, według szacunkowych danych, funkcjonowało 4,2 mln zbliżeniowych kart płatniczych. Zdaniem ZBP, ich liczba będzie rosła wraz z rozwojem sieci punktów posiadających odpowiedni terminal. "Niestety w Polsce system napotyka na poważną barierę formalną, związaną z koniecznością drukowania paragonów również przy niskich wartościach transakcji" - podkreślono w publikacji.

"Bankowość elektroniczna jest przykładem na przeciwdziałanie wykluczeniu z obrotu finansowego" - ocenił podczas piątkowej konferencji poświęconej prezentacji raportu szef Związku Banków Polskich Zdzisław Pietraszkiewicz. Jak przypomniał, korzystanie z tej formy bankowości oznacza także oszczędności w obrocie finansowym. "Szacuje się, że tracimy z powodu skali obrotu gotówkowego ok. 1 proc. PKB, czyli kilkanaście miliardów złotych" - wyjaśnił.

Zdaniem szefa ZBP, liczba osób korzystających z bankowości elektronicznej nadal będzie wzrastać. "Do 2015 roku zbliżymy się do ok. 21 mln podpisanych umów, a aktywnie korzystających będzie ok. 16 mln osób" - dodał.