Najniższe oprocentowanie pożyczek hipotecznych w złotych oferuje Nykredit, w którym wynosi ono 6,79 proc. Za to we frankach szwajcarskich najtańszą pożyczkę hipoteczną można znaleźć w Dom Banku, gdzie oprocentowanie wynosi 5,59 proc. - wynika z rankingu Gazety Prawnej i portalu eHipoteka.com.
Sprawdziliśmy warunki, na jakich banki udzielają pożyczek hipotecznych na kwotę 120 tys. zł, przy wartości zabezpieczenia 240 tys. zł (czyli LtV 50 proc.) i okresie kredytowania 20 lat.
Pożyczkę hipoteczną w odróżnieniu od kredytu hipotecznego można przeznaczyć na dowolny cel. Bank przelewa udzieloną kwotę pożyczki na konto osobiste kredytobiorcy i ten może z tymi pieniędzmi robić, co chce. No może prawie wszystko, bo każdy bank zastrzega, że udzielone pieniądze w ramach pożyczki hipotecznej nie mogą być przeznaczone na finansowanie działalności gospodarczej. Ta dowolność wykorzystania kwoty pożyczki sprawia, że produkt ten jest ryzykowniejszy dla banków, co skutkuje wyższym kosztem oraz zmniejszoną elastycznością oferty. Z wyliczeń ekspertów portalu eHipoteka.com wynika, że o ile średnia marża dla kredytów hipotecznych udzielanych we frankach szwajcarskich wynosi 1,4 proc., a w złotych 1,1 proc., to dla pożyczek średnie marże na rynku wynoszą dla CHF około 3,6 proc. a dla PLN około 2,6 proc.
Kolejna różnica w porównaniu z kredytami hipotecznymi to maksymalny okres kredytowania. W przypadku kredytów hipotecznych istnieje możliwość ubiegania się o kredyt na 50 lat, a pożyczki hipoteczne z reguły udzielane są na 20 lat. Choć są oferty, które pozwalają zaciągnąć pożyczkę hipoteczną na dłużej, np. 25 lat (Millennium Bank), 30 lat (Raiffeisen Bank, Dom Bank, Nykredit), 40 lat (GE Money Bank).
- W większości banków nie otrzymamy pożyczki na więcej niż 70-80 proc. wartości nieruchomości. Wyjątkiem jest oferta Dom Banku, która umożliwia wnioskowanie o pożyczkę hipoteczną do 100 proc. wartości nieruchomości - wyjaśnia Karol Wilczko z eHipoteka.com.
- Z kolei Pekao, Nordea Bank i Fortis Bank nie mają typowej oferty pożyczki hipotecznej jako oddzielnego produktu. Oferują za to pożyczki gotówkowe, które mogą być zabezpieczone hipoteką, co pozwala uzyskać wyższą kwotę kredytu niż w standardowej ofercie kredytu gotówkowego. Minusem jednak jest krótki czas kredytowania, tylko pięć, siedem lat - dodaje ekspert.
Zabezpieczenia pożyczki są takie, jak przy kredycie, a więc przede wszystkim jest to hipoteka na nieruchomości (mieszkanie własnościowe lub spółdzielcze - to ostatnie musi mieć założoną już księgę wieczystą, działkę budowlaną oraz dom oddany do użytkowania) oraz ubezpieczenie pomostowe do czasu wpisu hipoteki do księgi wieczystej. Jeśli dany bank stosuje dodatkowe zabezpieczenia kredytu w postaci ubezpieczenia na życie lub od utraty pracy, to odnoszą się one również do oferty pożyczki hipotecznej.
Niektóre banki stosują inne warunki dla pożyczki zabezpieczonej mieszkaniem i działką budowlaną, np. w MultiBanku pożyczka zabezpieczona nieruchomością mieszkalną może być udzielona na 20 lat, a na działce budowlanej tylko na dziesięć lat.
Część banków oferuje tzw. linię hipoteczną, która daje możliwość elastycznego zarządzania kwotą pożyczki (np. WWJ w MultiBanku, linia hipoteczna w ING). Mechanizm działania jest podobny do linii kredytowej w rachunku osobistym. Bank udziela klientowi limitu, np. w wysokości 100 tys. zł.
Klient musi co jakiś czas spłacać określoną kwotę, ale równie dobrze może na rachunku linii hipotecznej trzymać pieniądze i wybierać je w miarę potrzeb. W ten sposób płaci odsetki tylko od wykorzystanej aktualnie kwoty linii (w tradycyjnej pożyczce hipotecznej płaci odsetki od całej udzielonej kwoty).
MONIKA KRZEŚNIAK
Najtańsze pożyczki hipoteczne w CHF - wysokość kredytu 120 tys. zł (koszty w złotych) / DGP
Najtańsze pożyczki hipoteczne w PLN - wysokość kredytu 120 tys. zł (koszty w złotych) / DGP