Dzięki zmianom SKOK-i będą mogły korzystać z innych instrumentów wsparcia przewidzianych w ustawie.

Nowelizacja obliguje również Komisję Nadzoru Finansowego do kontroli - wykonania przez wszystkie instytucje finansowe, w tym przez SKOK-i - warunków umów o udzieleniu im wsparcia.

Resort finansów uzasadniał projekt tym, że od ponad dwóch lat obowiązywania ustawy o udzielaniu przez Skarb Państwa wsparcia instytucjom finansowym - teraz znowelizowanej - żadna z instytucji finansowych, które były objęte jej zakresem nie wystąpiła z wnioskiem o udzielenie wsparcia przez SP. Według MF także teraz nie ma takiej konieczności, ani też nie ma sygnałów wskazujących na systemowe problemy z płynnością banków czy spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych.

"Jednakże należy zauważyć, że nie można całkowicie wykluczyć ryzyka zawirowań na międzynarodowych rynkach finansowych, które mogą wywołać negatywne tendencje na polskim rynku finansowym. Wydaje się, iż taka sytuacja może najbardziej zagrozić zapewnieniu płynności ww. podmiotom" - napisano w uzasadnieniu.

Według rządu działalność SKOK-ów, może być narażona na ryzyko utraty płynności bardziej, niż innych instytucji finansowych. Kasy zarządzają ok. 13 mld zł aktywów, a z ich usług korzysta ok. 2 mln osób.