W wyniku wprowadzenia nowej taryfy, rachunki odbiorców indywidualnych, którzy wykorzystują w gospodarstwie domowym gaz do przygotowania posiłków (dotychczasowa grupa taryfowa W-1) wzrosną miesięcznie średnio o 1,28 zł (5,4 proc.). 

Odbiorcy z dotychczasowej grupy taryfowej W-2, pobierający gaz dla celów przygotowania posiłków i podgrzania wody, zapłacą średnio miesięcznie więcej o 5,55 zł (6,3 proc.). 

Odbiorcy, którzy ogrzewają mieszkania gazem (dotychczasowa grupa taryfowa W-3) zapłacą średnio o 22,62 zł (7,3 proc.) więcej miesięcznie.
Nie ulegają zmianie stawki opłat abonamentowych, związanych z obsługą handlową klientów.

PGNiG uzasadnia podwyżki wzrostem kosztów importu gazu związanych z rosnącymi od początku roku notowaniami cen ropy. 

Aktualnie obowiązująca taryfa kalkulowana była przy cenie baryłki ropy na poziomie ok. 80 dol., natomiast obecnie utrzymuje się ona na poziomie ponad 110 dol.
Jednocześnie PGNiG SA musi, jak czytamy w komunikacie koncernu, zachować zdolność kontynuowanie kosztownego programu poszukiwania nowych złóż gazu, w tym także łupkowego, co przełoży się na stabilizację cen w kolejnych latach.

Co istotne, m.in. dzięki prowadzeniu właściwej polityki finansowej w spółkach dystrybucyjnych, wchodzących w skład grupy kapitałowej PGNiG SA, możliwa była obniżka opłat sieciowych (m. in. średnia opłata za dystrybucję gazu spadnie o blisko 1 proc.).