Komputer z dostępem do internetu posiada w domu 73 proc. Polaków, jednak co piąty z nich z sieci nie korzysta. Profil na portalu społecznościowym ma 41 proc. osób w kraju; najpopularniejsze są Nasza Klasa i Facebook - wynika z Diagnozy Społecznej 2011.

Ze wstępnych wyników kompleksowego badania warunków i jakości życia Polaków, które od 2000 r. co dwa lata prowadzi zespół pod kierunkiem prof. Janusza Czapińskiego, wynika, że 85 proc. dorosłych Polaków ma telefon komórkowy. Komputer z dostępem do internetu posiada w domu 73 proc. Polaków w wieku powyżej 16. roku życia. Barierą w zostaniu internautą nie jest jednak brak sprzętu czy dostępu do sieci - 20 proc. osób, które mają w domu komputer z dostępem do internetu, w ogóle z sieci nie korzysta.

Nieco częściej z internetu korzystają mężczyźni (62 proc.) niż kobiety (58,1 proc.), jednak ze względu na większą liczbę kobiet w społeczeństwie, to ich jest więcej wśród internautów.

Korzystanie z internetu mocno związane jest z wiekiem. Internauci to przede wszystkim ludzie młodzi - wśród osób w wieku 16-24 lat z sieci korzystają prawie wszyscy (93,1 proc.). W grupie wiekowej 16-49 lat jest ich 82 proc., w wieku powyżej 50 lat - 29 proc., natomiast w wieku powyżej 60. roku życia - zaledwie 10,6 proc.

Częściej z internetu korzystają osoby lepiej wykształcone - wśród osób z wykształceniem podstawowym internautów jest 10,2 proc., zaś wśród tych, którzy legitymują się wykształceniem wyższym - 88,6 proc. Najliczniejszą grupę użytkowników internetu stanowią osoby uczące się - z sieci korzysta 96,9 proc. z nich.

Niewielu internautów jest też wśród emerytów (19,7 proc.) i rolników (33 proc.), choć to właśnie na wsi w ostatnich latach przybyło najwięcej osób korzystających z sieci. Spośród dorosłych mieszkańców największych polskich miast (powyżej 500 tys. mieszkańców) z internetu korzysta 76,7 proc., wśród mieszkańców wsi jest ich 48 proc.

Korzystanie z internetu związane jest także z osiąganymi dochodami. W 25 proc. polskich gospodarstw o najniższych dochodach z sieci korzysta tylko 41,6 proc., w 25 proc. najbogatszych - ponad 80 proc.

Podczas konferencji, na której zaprezentowano wyniki Diagnozy podkreślono, że korzystanie z nowych technologii w coraz większym stopniu staje się warunkiem pełnego uczestnictwa w życiu społecznym, zawodowym i kulturalnym. Osoby, które z takich technologii nie korzystają, w coraz większym stopniu są zagrożone wykluczeniem społecznym i ekonomicznym, choćby ze względu na to, że coraz więcej firm prowadzi rekrutację pracowników wyłącznie w sieci. Osoby te mają też mniejsze szanse na uczestniczenie w wydarzeniach kulturalnych, co zdaje się potwierdzać fakt, że wśród internautów więcej jest osób, które chodzą do kina i na koncerty. Częściej też bywają w restauracjach i na spotkaniach towarzyskich.

Korzystanie z internetu ma też przełożenie na osobistą sytuację na rynku pracy. Ci, którzy korzystają z internetu, rzadziej tracą pracę i częściej ją znajdują. Częściej też podnoszą swoje kwalifikacje i częściej awansują.

Do szukania pracy przez internet w ostatnim okresie przyznało się kilkanaście procent użytkowników internetu; 25 proc. z nich było osobami bezrobotnymi, a 11 proc. - posiadającymi pracę obecnie.

Internauci deklarują też wyższą frekwencję wyborczą - udział w wyborach parlamentarnych w 2007 r. wzięło o 8,5 pkt proc. więcej użytkowników sieci niż tych, którzy z niej nie korzystają. Wyższą frekwencję wyborczą odnotowano tez w ostatnich wyborach samorządowych, jesienią ub.roku. Jednocześnie obecnie wśród internautów jest o 5 pkt proc. mniej osób, które mają wyrobione zdanie i wiedzą, na kogo chciałyby głosować.

Spośród Polaków powyżej 16. roku życia 41 proc. aktywnie korzysta z serwisów społecznościowych i posiada na nich swój profil. Zdecydowanie najpopularniejsze serwisy w kraju to Nasza Klasa (korzysta z niej 57,5 proc. użytkowników tego typu portali) oraz Facebook (34 proc.), przy czym 80 proc. osób, która ma konto na Facebooku (FB), ma również profil na Naszej Klasie (NK).

Korzystanie z serwisów społecznościowych silnie związane jest z wiekiem internautów - są one zdecydowanie popularniejsze wśród młodszych użytkowników. Osób, dla których głównym serwisem jest NK i z FB nie korzystają, więcej jest wśród osób w średnim wieku.

Z Diagnozy wynika, że NK jest popularniejsza wśród mieszkańców mniejszych miejscowości i wsi, słabiej wykształconych i osiągających niższe dochody. FB wybierają przede wszystkim ludzie młodzi, mieszkający w dużych miastach i osiągający wysokie dochody.

Choć korzystanie z serwisów społecznościowych nie ma większego wpływu na utrzymywanie kontaktów poza siecią, to użytkownicy internetu robią to regularniej i z większą liczbą osób.