Sejmowa komisja finansów opowiedziała się we wtorek przeciw poprawce Gabrieli Masłowskiej (PiS) umożliwiającej właścicielom bankomatów pobieranie od klientów banków dodatkowych opłat za wypłatę gotówki. Poprawka ta będzie głosowana jako tzw. wniosek mniejszości.

We wtorek sejmowa komisja finansów publicznych pracowała nad rządowym projektem ustawy o usługach płatniczych. Przygotowane przez rząd regulacje mają wdrożyć unijną dyrektywę z 2007 r. w sprawie usług płatniczych tzw. PSD, która ujednolica przepisy w całej UE. Według resortu finansów projekt jest pierwszą próbą systemowego uregulowania w Polsce zarówno usług płatniczych oraz działalności polegającej na świadczeniu tych usług.

Największą dyskusję wywołała poprawka posłanki Masłowskiej, która ma umożliwić pobieranie dodatkowych opłat od klienta z wypłatę z bankomatu. Zgodnie z nią przed wypłatą pieniędzy, na ekranie bankomatu pojawiałaby się informacja o wysokości tej opłaty. Zdaniem Masłowskiej, dzięki zmianie, bankom lub niezależnym operatorom bankomatów będzie się opłacało instalować więcej urządzeń. "W miejscowościach zwłaszcza małych zwiększy to dostępność do usług bankomatowych (...) W warunkach konkurencji nie rodzi to zagrożenia pobierania zbyt wysokich i wygórowanych opłat. W efekcie nasza poprawka służyć będzie bardziej konsumentom i rozwojowi usług bankowych" - powiedziała posłanka.

Zwróciła uwagę, że korzystający z bankomatu będzie mógł dowiedzieć się jak wysoka jest opłata i ewentualnie zdecydować, czy skorzystać z bankomatu, czy też jechać po pieniądze do innych miejscowości.

Przeciw poprawce jest Ministerstwo Finansów

Przeciw poprawce jest Ministerstwo Finansów. Uważa, że obszar związany z dystrybucją i obrotem gotówką nie powinien być regulowany w ustawie o usługach płatniczych, gdyż opóźniłoby to prace nad wdrożeniem dyrektywy. Zdaniem MF wprowadzenie dodatkowych opłat za korzystanie z instrumentów bezgotówkowych może przynieść szkody i powstrzymać rozwój obrotu bezgotówkowego w Polsce.

Krystyna Skowrońska z PO zwróciła natomiast uwagę, że PKO BP pobiera już od klientów, którzy nie mają rachunku w tym banku, dodatkową opłatę w wysokości 4 zł od każdej transakcji w bankomatach tej sieci.

Zdaniem Związku Banków Polskich poprawka godzi w interesy konsumentów. Organizacja zwróciła uwagę, że przyjęcie poprawki oznaczałoby wprowadzenie podwójnych opłat: po pierwsze banki płaciłyby niezależnym sieciom bankomatów za wypłatę gotówki (jak jest obecnie - PAP), poza tym za taką wypłatę płaciłby także konsument.

Z kolei Katarzyna Kwiatkowska z Pracodawców RP zwróciła uwagę, że zgodnie z Programem Obrotu Bezgotówkowego, rozwój sieci bankomatów jest bardzo ważnym elementem w rozwoju takiego obrotu. "Jeżeli w tej chwili nie wprowadzimy stosownych poprawek i zahamujemy rozwój sieci bankomatów, będzie to miało także negatywny wpływ na rozwój obrotu bezgotówkowego" - mówiła Kwiatkowska.

Komisja nie zgodziła się na wprowadzenie poprawki Masłowskiej do projektu. Posłanka zapowiedziała, że złoży ją w formie tzw. wniosku mniejszości.

Usługi płatnicze świadczone są jako swobodna działalność gospodarcza

Zgodnie z obecnymi przepisami usługi płatnicze świadczone są jako swobodna działalność gospodarcza. Po wejściu w życie proponowanych przez rząd rozwiązań będzie to działalność regulowana, podlegająca kontroli m.in. Komisji Nadzoru Finansowego. Zdaniem resortu finansów objęcie instytucji płatniczych nadzorem KNF przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa środków powierzanych tym podmiotom.

Ustawa ma obejmować m.in. banki krajowe, oddziały banków zagranicznych, instytucje kredytowe i ich oddziały, SKOK-i, operatorów pocztowych i pośredników świadczących usługi płatnicze, tzw. okienka kasowe oraz nowe instytucje - biura usług płatniczych. W sumie ustawie będą podlegać 22 tys. 534 podmioty.

Zgodnie z projektem na rynek usług finansowych będą mogli wejść nowi dostawcy: instytucje płatnicze oraz biura usług płatniczych. Instytucja taka, po otrzymaniu zezwolenia KNF albo odpowiedniego organu nadzoru jednego z państw członkowskich, będzie mogła świadczyć usługi w UE. Do usług płatniczych zaliczane będzie m.in. prowadzenie rachunku, wpłaty i wypłaty gotówki, przelewy, zlecenia.