Głównym celem Medicover jest opieka medyczna i niesienie pomocy osobom potrzebującym. Dlatego też Grupa Medicover wraz z Markiem Płoszczyńskim, założycielem Centrum Medycznego Damiana przekazała środki na leczenie i opiekę nad dziećmi z trzech fundacji.
-Jesteśmy firmą medyczną i wiemy, z jakim cierpieniem wiążą się codzienne zmagania z chorobą. Wiemy też, jakie wyzwania, szczególnie finansowe, stoją przed fundacjami, dlatego bez wahania udzieliliśmy im wsparcia. Taka postawa dokładnie wpisuje się w moralne i etyczne zasady Medicover – mówi Paweł Kacprzyk, Prezes Medicover w Polsce.

Działalność prospołeczna Grupy Medicover obejmuje nie tylko wspieranie organizacji pożytku publicznego, ale również systematyczne prowadzenie szeregu akcji profilaktycznych.
-Przez opiekę zdrowotną rozumiemy również, odpowiedzialność za uświadamianie zagrożeń, zachęcanie do badań profilaktycznych czy też promowanie zdrowego stylu życia. W związku z tym Medicover stale prowadzi różnego rodzaju działania edukacyjne. Jednymi z ostatnich są m.in. bezpłatne badania cytologiczne, które wiosną tego roku prowadziliśmy w Łodzi, Poznaniu, Szczecinie i Gdyni. Podczas wizyty panie uczyły się także, jak poprawnie wykonać samobadanie piersi. W maju w Gdyni z kolei prowadziliśmy konsultacje dermatologiczne i uświadamialiśmy, czym jest czerniak, jak bezpiecznie korzystać z kąpieli słonecznych etc. – mówi Paweł Kacprzyk.

-Dzięki darowiźnie od Grupy Medicover Fundacja Warszawskie Hospicjum dla Dzieci będzie mogła zakupić asystory kaszlu, koncentratory tlenu i ssaki. Wymienione urządzenia to drogi i niezbędny w sprawowaniu pediatrycznej domowej opieki paliatywnej sprzęt medyczny. Zakupiona aparatura medyczna trafi do nieuleczeni chorych dzieci, w znaczący sposób przyczyniając się do poprawy jakości ich życia – mówi dr Artur Januszaniec, Prezes Fundacji Warszawskie Hospicjum dla Dzieci.

Pod koniec 2010 roku Medicover nawiązał współpracę z Uniwersytetem Dzieci, instytucją która za główny cel stawia „rozbudzanie w dzieciach pasji zdobywania wiedzy i pielęgnowanie ich naturalnej ciekawości świata”. Uniwersytet Dzieci we współpracy z uczelniami wyższymi, instytucjami publicznymi i przedsiębiorstwami prywatnymi prowadzi w Warszawie, Krakowie, Wrocławiu i Olsztynie liczne wykłady, warsztaty i seminaria dla blisko 4700 dzieci, w wieku od 6 do14 lat.

-W grudniu ubiegłego roku Zespół Ratowników Medicover po raz pierwszy poprowadził dla małych studentów warsztaty z pierwszej pomocy. W tym roku z kolei, w Szpitalu Medicover odbyły się również warsztaty z analityki medycznej, podczas których uczestnicy dowiedzieli się dlaczego warto się badać i czemu służy profilaktyka zdrowotna – dodaje Prezes Medicover.

Grupa Medicover angażuje się w szereg działań i akcji, mających na celu pomoc medyczną nie tylko w Polsce, ale także zagranicą. W zeszłym roku firma przekazała na rzecz Szpitala Pediatrycznego Saint Damien w Port-au-Prince darowiznę w wysokości 100 tys. USD na zakup najbardziej potrzebnych materiałów i sprzętu medycznego, w związku z ubiegłorocznym tragicznym w skutkach trzęsieniem ziemi na Haiti.