Rada Polityki Pieniężnej szkodzi złotemu i obligacjom - czytamy w "Parkiecie". Chodzi o to, że od roku RPP nie informuje już o swojej ocenie czynników ryzyka dla inflacji.

Zdaniem cytowanych przez gazete ekonomistów trudniej teraz rozszyfrować nieformalne nastawienie w polityce pieniężnej Rady. Pogorszyła się tym samym skuteczność zarządzania RPP oczekiwaniami rynkowymi dotyczącymi podwyżek stóp procentowych.

Powoduje to taki efekt, że już dzień po ich ogłoszeniu oprocentowanie w bankach skacze wyżej, niż to miało miejsce wtedy, gdy mogły one przewidzieć, co zrobi RPP.

Ponadto wypowiedzi poszczególnych członków RPP są często sprzeczne i niejednoznaczne.