Fiona Harvey, Market Director – Performance and Emerging Markets CIMA (Chartered Institute of Management Accountants)

Współczesny rynek pracy jest bardzo wymagający, a kierunkowe wykształcenie przestało już wystarczać, by osiągnąć sukces szczególnie w branży finansowej. Ukończenie studiów ekonomicznych, nawet na najbardziej prestiżowych uczelniach, często zapewnia jedynie przygotowanie teoretyczne. Obecnie pracodawcy poszukują takich pracowników, którzy zamiast skupiać się na mierzeniu wyników, mogą się bezpośrednio przyczynić do ich wzrostu. Doskonałym sposobem wyróżnienia się na rynku pracy jest zdobycie profesjonalnej międzynarodowej kwalifikacji w dziedzinie rachunkowości zarządczej CIMA (Chartered Institute of Management Accountants). Posiadanie międzynarodowego certyfikatu, cenionego i rozpoznawalnego na całym świecie Instytutu CIMA, to gwarancja doskonałego przygotowania do pracy w międzynarodowym środowisku biznesowym.

Aby zachować konkurencyjność na rynku, firmy potrzebują specjalistów, którzy potrafią wykorzystać swoje umiejętności do podnoszenia efektywności przedsiębiorstwa przekładającej się na wymierne sukcesy organizacji. Z tego zadania nikt nie wywiąże się lepiej niż specjaliści ds. rachunkowości zarządczej: profesjonaliści, których kompetencje znacznie wykraczają poza tradycyjną księgowość. Członkowie CIMA myślą perspektywicznie i posiadają umiejętności użyteczne w różnych obszarach działalności firmy. Dzięki temu zyskują pozycję „partnerów biznesowych”, stając się siłą napędową rozwoju przedsiębiorstwa.

- Posiadanie międzynarodowego certyfikatu jest dowodem na to, że osoba legitymująca się nim posiada określone kwalifikacje i jest przygotowana do pracy w międzynarodowym środowisku biznesowym. Dlatego, jeśli ktoś mierzy wysoko, planując swoją karierę w finansach, bądź w szeroko rozumianym biznesie, bez certyfikatu zawodowego rozpoznawalnego stowarzyszenia raczej się nie obejdzie. Dla mnie osobiście zdobycie międzynarodowej kwalifikacji CIMA było swego rodzaju koniecznością. Na pewnym etapie mojej kariery zawodowej, abym mógł dalej awansować, musiałem posiadać uznawane kwalifikacje międzynarodowego stowarzyszenia – mówi Jarosław Chrupek, Global Data Manager (Corporate Services) w British American Tobacco, który obecnie pracuje w Londynie.

Aby zdobyć kwalifikacje z dziedziny finansów i biznesu CIMA należy zdać 15 egzaminów, które podzielone są na pięć poziomów: Certificate, Operational, Management, Strategic oraz poziom Professional Competence. Po zaliczeniu każdego z tych poziomów, słuchacz otrzymuje stosowny dyplom. Zakres tematyki egzaminów CIMA jest obszerny, począwszy od podstaw rachunkowości zarządczej i finansowej, ekonomiki przedsiębiorstw czy zarządzania przedsiębiorstwem i jego finansami, po planowanie strategiczne. Pierwsze pięć egzaminów na poziomie Certificate można zdawać w formie testów komputerowych przez cały rok w autoryzowanych centrach egzaminacyjnych w Warszawie i Krakowie. Pozostałe egzaminy odbywają się w formie pisemnej, każdy z nich trwa trzy godziny i składa się z kilku zadań. Egzaminy pisemne można zdawać dwa razy w roku, podczas sesji egzaminacyjnych w maju lub listopadzie. Ostatni egzamin CIMA Test kompetencji profesjonalnej w zakresie rachunkowości zarządczej ze polega na studium przypadku opartym na konkretnej sytuacji biznesowej. Dodatkowo zdający w ramach tego egzaminu musi wykazać się zdobytym przez siebie odpowiednim doświadczeniem biznesowym. Po zaliczeniu wszystkich egzaminów i przedstawieniu Instytutowi CIMA swojego dorobku zawodowego student zostaje przyjęty do grona członków stowarzyszenia.

Kwalifikacja CIMA gwarantuje swobodę zdawania egzaminów i dostosowanie tempa nauki do indywidualnych potrzeb słuchacza. W każdej chwili można przerwać cykl nauki i powrócić do egzaminów w dogodnym dla zdającego terminie. Jednolity program egzaminacyjny CIMA to także możliwość zdawania egzaminów we wszystkich państwach świata. Absolwenci uczelni ekonomicznych, których program kształcenia pokrywa się z wiedzą wymaganą na egzaminach CIMA, mogą ubiegać się o zwolnienie z części egzaminów w ramach kwalifikacji. Zaliczenie pierwszego poziomu kwalifikacji Certificate zajmuje zwykle od trzech miesięcy do roku, zdobycie pełnej kwalifikacji CIMA trwa ok. 2-3 lata.

Koszt zdobycia wszystkich poziomów kwalifikacji CIMA zależy od toku studiów obranego indywidualnie przez każdego studenta. Średni koszt uzyskania kwalifikacji CIMA (pięć poziomów) w ciągu trzech lat przy zaliczeniu wszystkich egzaminów za pierwszym razem wynosi 1200 GBP. Obecnie zdobycie pierwszego poziomu Certificate in Business Accounting to wydatek ok 288 GBP (z uwzględnieniem trwającej promocji zwalniającej nowo rejestrujących się studentów z opłaty członkowskiej za pierwszy rok nauki). Dodatkowo każdy ze studentów może skorzystać z kursów przygotowawczych oferowanych przez autoryzowane ośrodki szkoleniowe CIMA. W Polsce CIMA jest dostępna w PwC Academy, Międzynarodowym Centrum Szkolenia i Doradztwa, Wyższej Szkole Biznesu – National Louis University, Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie oraz BPP Professional Education (w Warszawie i Krakowie). Wielu studentów CIMA pozyskuje również dofinansowanie studiów bezpośrednio od swoich pracodawców w ramach wewnętrznych programów rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji.

Elastyczny model kwalifikacji CIMA, jej biznesowy charakter oraz międzynarodowy zasięg sprawia, że studenci CIMA wyróżniają się na globalnych rynkach pracy. Jak wynika z badania przeprowadzonego niedawno wśród słuchaczy Instytutu z całego świata, większość z nich pracuje w międzynarodowych firmach zatrudniających ponad 500 pracowników. Co więcej, słuchacze CIMA otrzymują wysokie wynagrodzenia i nie obawiają się utraty pracy, z której czerpią dużą satysfakcję. Spośród przebadanych słuchaczy CIMA w Polsce, 72 proc. jest zadowolonych lub bardzo zadowolonych z uzyskiwanego wynagrodzenia, co stanowi najwyższy odsetek z odnotowanych we wszystkich krajach objętych badaniem. Niewiele mniej spośród ankietowanych osób (69 proc.) zamierza wykorzystać kwalifikację do przyspieszenia swojego rozwoju zawodowego, planując zmianę pracy w ciągu najbliższych dwóch lat. Dla profesjonalistów, którzy zdobędą status członków CIMA, otwierają się nieograniczone możliwości rozwoju.

Podczas gdy inne kwalifikacje z dziedziny rachunkowości przygotowują słuchaczy do pracy w firmach rachunkowych, kładąc nacisk na audyt zewnętrzny i kwestie podatkowe, CIMA szkoli profesjonalistów nastawionych na wszechstronną, dynamiczną karierę w obszarze zarządzania finansami, którzy wykorzystają zdobyte umiejętności do zarządzania ryzykiem, podejmowania kluczowych decyzji i współuczestniczenia w strategicznym planowaniu rozwoju firmy. Członkowie CIMA pracują na różnorodnych stanowiskach, np. jako analitycy biznesowi, kierownicy projektów, biegli z zakresu rachunkowości zatrudnieni przez wymiar sprawiedliwości, dyrektorzy odpowiedzialni za zmiany, dyrektorzy operacyjni, dyrektorzy ds. planowania, dyrektorzy finansowi, dyrektorzy generalni oraz prezesi firm. Kwalifikacje CIMA zapewniają też znakomite przygotowanie finansowe każdemu, kto chce założyć własny biznes.

- Dla mnie CIMA to dużo więcej niż księgowość – to przede wszystkim umiejętność interpretacji, analizy, planowania, podejmowania decyzji i zarządzania ryzykiem. Kursy i egzaminy mają bardzo praktyczny charakter, ponieważ zadania dotyczą przypadków. Wymaga się zastosowania odpowiednich technik analizy, zaprezentowania wniosków i przedstawienia rekomendacji realnych w danej sytuacji. Praktyczne podejście do wiedzy bardzo ułatwia jej zastosowanie w pracy zawodowej. CIMA to spójny program, budujący umiejętności pozwalające na pracę w różnorodnym środowisku i w wielu rolach, a systematyczna aktualizacja programu zapewnia, iż zmienia się on wraz ze zmianami w biznesie – mówi Anita Jastrzębska, Project Manager w Mineral Midrange S. A.

Aby zagwarantować, że kwalifikacja CIMA nigdy nie straci na aktualności w obliczu zmieniających się potrzeb świata biznesu, Instytut CIMA ściśle współpracuje z pracodawcami i sponsoruje najnowocześniejsze badania. Ponadto CIMA regularnie aktualizuje program swojej kwalifikacji zawodowej, wymagania w zakresie doświadczenia zawodowego i program dalszego rozwoju zawodowego, aby zapewnić, że jej kwalifikacja pozostanie najbardziej aktualną międzynarodową kwalifikacją w dziedzinie rachunkowości dla biznesu. Instytut zapewnia każdemu słuchaczowi szeroki wachlarz usług i narzędzi pomocnych w nauce, takich jak własna społeczność internetowa (CIMAsphere), magazyny wewnętrzne oraz raporty biznesowe. Instytut CIMA, skupiający 183 000 studentów i członków ze 168 krajów, oferuje słuchaczom możliwość dołączenia do sieci światowej klasy specjalistów w dziedzinie finansów.

Słuchacze i członkowie CIMA mają obowiązek przestrzegać kodeksu etycznego Instytutu, co oznacza, że przedkładają oni zasady nad doraźne korzyści. Po uzyskaniu kwalifikacji od członków CIMA oczekuje się stałego zaangażowania w program ustawicznego doskonalenia zawodowego. Wymóg ten oznacza konieczność znajomości nowinek technicznych, prawnych i handlowych dotyczących branży, w obszarze której działa dana osoba. Powyższe wymagania w połączeniu z wiedzą i umiejętnościami z zakresu zarządzania i finansów zdobytymi w trakcie nauki, powodują, że członkowie CIMA są niezwykle atrakcyjnymi kandydatami na rynku pracy.

CIMA to instytut cieszący się międzynarodową renomą, a jakość kwalifikacji jest doceniana przez czołowe międzynarodowe firmy takie jak Rolls Royce, IBM, Procter & Gamble czy Fujitsu. Na całym świecie słuchacze CIMA muszą spełniać te same wysokie standardy wiedzy i kompetencji, dzięki czemu pracodawcy zyskują pewność, że kwalifikacja CIMA zawsze stanowi synonim najwyższej jakości. CIMA to idealny punkt wyjścia do dynamicznej międzynarodowej kariery.

Aby uzyskać kwalifikacje CIMA, na początek należy zarejestrować się w Instytucie CIMA. W tym celu należy wypełnić formularz on-line, który znajduje się na stronie www.cimaglobal.com oraz wnieść opłatę rejestracyjną i członkowską. Specjalnie dla nowych studentów, CIMA przygotowała ofertę promocyjną, dzięki której każdy nowy student rejestrujący się w Instytucie płaci jedynie 63 GBP i zostanie zwolniony z opłaty członkowskiej za pierwszy rok w wysokości 94 GBP – tym samym otrzymuje zniżkę na poziomie 60 proc.

Osoby, które chciałby się dowiedzieć więcej o kwalifikacji CIMA, mogą wejść na stronę Instytutu www.cimaglobal.com lub bezpośrednio skontaktować się z przedstawicielem CIMA w Polsce Jakubem Bejnarowiczem tel. 0-22 528 66 51 lub 52, e-mail: poland@cimaglobal.com