Inflacja roczna bieżąca, czyli wskaźnik CPI w momencie przeprowadzania wywiadu ankietowego, wynosiła 4,5 proc.