Sejm przyjął w środę wszystkie poprawki Senatu do ustawy o przygotowaniu i realizacji inwestycji obejmujących budowę obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących.

Sejm poparł pięć poprawek, jakie zgłosili senatorowie. Uzupełniają one m.in. katalog warunków, jakie powinien spełniać wniosek o ustalenie warunków lokalizacji obiektów energetyki jądrowej i zasad wycinki drzew i krzewów na terenie budowy obiektów jądrowych.

Poprawki Senatu dotyczyły też trybu negocjacji z inwestorem oraz obowiązywania przepisów o centralnej ewidencji informacji o działalności gospodarczej.