"Musimy okazać odpowiedzialność oraz solidarność. Nie ma solidarności bez odpowiedzialności" - podkreślił Buzek w wystąpieniu podczas Forum Europejskiego w niemieckiej Fundacji im. Konrada Adenauera.

Jak przypomniał, najbliższe dni będą bardzo ważne dla UE, m.in. ze względu na to, że parlament Grecji ma uchwalić program oszczędnościowy, który jest warunkiem uruchomienia kolejnej transzy pomocy finansowej dla tego pogrążonego w kryzysie kraju. "W tym tygodniu na Grekach spoczywa odpowiedzialność by uchwalić ambitne lecz bolesne reformy. Następnie na nas spocznie odpowiedzialność za to, by okazać solidarność" - powiedział Buzek.

Jak dodał, niektórzy eksperci świadomie nawołują do ogłoszenia niewypłacalności Grecji. "Ale ja pytam, czy mogą być pewni, że na Grecji się skończy? Gdy upadł (amerykański bank) Lehman Brothers, niemiecka gospodarka skurczyła się o 5 proc. Była to najgłębsza recesja od czasów wojny" - zauważył szef PE.

"Uchronienie Grecji przed niewypłacalnością nie tylko leży po prostu w interesie Grecji, ale jest to w interesie każdego" - ocenił Buzek, apelując do niemieckich polityków i ekspertów, by starali się wyjaśnić to opinii publicznej w Niemczech, najważniejszym kraju UE. Dodał, że zarówno rządy, jak i inwestorzy powinni poczuwać się do odpowiedzialności za uratowanie Grecji przed plajtą.

Zdaniem Buzka, UE musi wyciągnąć naukę z kryzysu i zreformować zasady dyscypliny budżetowej oraz wzmocnić koordynację polityki gospodarczej poszczególnych krajów członkowskich. "Potrzebne są poważne reformy strukturalne zgodne z założeniami dyskutowanego obecnie +Paktu Euro Plus+, szczególnie w kwestii wieku emerytalnego, reform rynku pracy i prywatyzacji. Nasza unia monetarna musi zostać wzmocniona i stać się bardziej unią gospodarczą, a nawet europejskim rządem gospodarczym" - powiedział Buzek.

Jak podkreślił, powodzenie tych zamierzeń zależy w dużym stopniu od Niemiec. Zaapelował też o starania na rzecz odbudowy zaufania mieszkańców UE do wspólnych wartości europejskich.