Spółka nie zmienia polityki dywidendowej i średnioterminowych celów finansowych - poinformowała spółka w komunikacie.

Komisja Europejska nałożyła na TP karę w wysokości 127,6 mln euro, czyli około 508 mln zł za nadużywanie, przed październikiem 2009 roku, pozycji dominującej na rynku dostępu do hurtowych usług szerokopasmowych.

TP tłumaczy, że wszelkie nieprawidłowości wskazane przez KE zostały już wcześniej dobrowolnie usunięte przez spółkę, niezwłocznie po ich wskazaniu.

Decyzja nie jest prawomocna i TP, we współpracy z doradcami prawnymi, rozważy możliwą odpowiedź.

"Pomimo, iż kwota dzisiejszej decyzji przekracza wartość utworzonej przez TP rezerwy o ok. 458 mln zł, co wpłynie negatywnie na zysk netto spółki w 2011 roku, cele finansowe ogłoszone przez Grupę TP na rok 2011 pozostają aktualne, ponieważ zostały one określone z wyłączeniem zdarzeń nadzwyczajnych. Wspomniana decyzja nie wpłynie negatywnie na politykę TP dotyczącą wypłaty dywidendy oraz na średniookresowy plan działań, ogłoszony w dniu 23 lutego 2010 roku" - poinformowała TP w komunikacie.