3Legs Resources, spółka poszukująca gazu łupkowego dla amerykańskiego koncernu ConocoPhillips, jako pierwsza w Polsce wykonała wiercenia horyzontalne. Z naszych informacji wynika, że rezultaty wierceń są lepsze, niż oczekiwano. Amerykanie zapowiadają już próbną produkcję gazu z tego złoża.
Operacja została dokonana w odwiercie Łebień na Pomorzu, na głębokości ponad 4 km. Odwiert poziomy ma długość 1000 m. Jak poinformowała spółka, otwór sięgnął celu, czyli strefy bogatej w łupki paleozoiczne. Rdzeń odwiertu został pobrany do analiz. – To pierwszy tego typu odwiert w Polsce. Jesteśmy bardzo zmotywowani, podczas wiercenia odnotowaliśmy bowiem doskonały przepływ gazu. Teraz czekamy na wyniki badań – mówi Peter Clutterbuck, prezes 3Legs Resources.
Z naszych informacji wynika, że rezultaty wierceń są lepsze, niż oczekiwano. Amerykanie zapowiadają już próbną produkcję gazu z tego złoża. Testowe wydobycie zaplanowano na III kw. 2011 r. Jak ustaliliśmy, spółka wystąpiła już o zgodę do resortu środowiska. Clutterbuck zadeklarował, że w ciągu najwyżej dwóch lat 3Legs udowodni opłacalność wydobycia gazu łupkowego w Polsce. Spółka szacuje, że na pomorskich złożach zasoby mogą wynieść 4,8 bln m sześc. gazu.
Ponieważ na odwiercie Łebień nie będą już potrzebne urządzenia wiertnicze, 3Legs zapowiada, że przewiezie je na swoją kolejną pomorską koncesję – Damnica. Tam do końca września wykonany zostanie drugi odwiert horyzontalny – Warblino. 3Legs ma w Polsce w sumie dziewięć koncesji na poszukiwanie gazu łupkowego.