Wskaźnik Pengab spadł w czerwcu o 0,5 pkt, do 30,5 pkt - poinformował Marcin Idzik z Pentora podczas wtorkowej konferencji prasowej.

"Wskaźnik Pengab od trzech miesięcy utrzymuje się niemal na tym samym poziomie, można więc mówić o stabilizacji" - powiedział Idzik. Dodał, że choć widać stabilizację wskaźnika, to jeśli spojrzeć na jego strukturę "jest już różnie". Wskaźnik prognoz zwiększył się o 1,2 pkt, do 38,2 pkt, natomiast wskaźnik ocen spadł o 2,2 pkt, do 22,8 pkt. Wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury (WOKKB) spadł w czerwcu o 7 pkt., do 39,3 pkt.

Z badania instytutu Pentor wynika, że depozyty złotowe rosły w 36 proc. placówek bankowych, a spadały w 18 proc. Lokaty terminowe rosły łącznie w 33 proc. placówek, a spadały w 22 proc.

Wzrostu stanu lokat a'vista ogółem spodziewa się 48 proc. placówek, a spadku 9 proc. Poprawy sytuacji w zakresie depozytów terminowych ogółem spodziewa się 51 proc. oddziałów, a pogorszenie przewiduje 10 proc.

Jak wskazali autorzy badania, kredyty złotowe rosły w czerwcu w 70 proc. placówek, malały w 11 proc., a w pozostałych nie zmieniły się. W najbliższej przyszłości wzrostu liczby kredytów spodziewa się 78 proc. placówek, a żaden z banków nie spodziewa się spadku ich liczby.

"Istnieje znaczny odsetek placówek, które spodziewają się wzrostu kredytów dla przedsiębiorstw" - stwierdził Idzik.

Kredyty walutowe rosły w 11 proc. banków, malały w 18 proc., a w 71 proc. nie zmieniły się. Wzrostu liczby udzielanych kredytów spodziewa się 10 proc. placówek bankowych, spadku 13 proc., a 76 proc. nie spodziewa się zmian.

Kredyty mieszkaniowe dla osób prywatnych wzrosły w 55 proc. placówek, a spadły w 10 proc., a w 35 proc. placówek liczba ta nie mieniła się. Wzrostu liczby kredytów mieszkaniowych spodziewa się 68 proc. placówek, spadku 4 proc., a 28 proc. nie przewidują zmian.