W naszym kraju Duńczycy kontrolują firmy: Poldanor zajmującą się hodowla trzody chlewnej oraz Prime Foods produkującą mięso i wędliny. Inwestują również w biogazownie.

Przychody firmy w ubiegłym roku wyniosły równowartość 470 mln złotych.