PROBLEM CZYTELNIKA

KRZYSZTOF BRAMORSKI

radca prawny z Kancelarii BSO Prawo & Podatki z Wrocławia

EKSPERT WYJAŚNIA

Do czasu kiedy zbywca wierzytelności nie zawiadomił dłużnika o przelewie, spełnienie świadczenia do rąk poprzedniego wierzyciela ma skutek względem nabywcy wierzytelności, chyba że w chwili spełnienia świadczenia dłużnik wiedział o przelewie. Należy przy tym zaznaczyć, że nie trzeba wysyłać kopii umowy dotyczącej cesji. Wystarczające jest sporządzenie czytelnej informacji, w której jednoznacznie będzie określony fakt zawarcia umowy. Można stwierdzić, że zbywca wierzytelności powinien powiadomić dłużnika o dokonanej cesji. Najlepiej jest, gdy zrobi to w taki sposób, który pozwoli mu na udowodnienie tej czynności. Także nabywca wierzytelności może wysłać powiadomienie w sprawie dokonania cesji. W sytuacji gdy dłużnik dostanie tego rodzaju informację od nowego wierzyciela, powinien skontaktować się z pierwotnym wierzycielem, by ją potwierdzić.

NASZA REKOMENDACJA

Czytelnik nie musi drugi raz spłacać tego samego długu. Z przedstawionych informacji wynika, że przebywał za granicą i nie poinformowano go o cesji wierzytelności. Tak więc nabywca wierzytelności musi odzyskać pieniądze od swojego poprzednika.

Podstawa prawna

• Art. 512, art. 470 ustawy z 16 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. nr 16, poz. 93 ze zm.).

Notowała MONIKA BURZYŃSKA