Trichet wypowiadał się w London School of Economics & Political Science, gdzie wygłosił wykład nazajutrz po tym, gdy zasygnalizował, że na najbliższym posiedzeniu w lipcu EBC po raz drugi w ramach obecnego cyklu podniesie podstawowe stopy procentowe.

"Skok cenowy ropy naftowej i surowców w ostatnim roku ostro wywindował stopę inflacji. W tej sytuacji EBC musi zapobiec temu, by zwyżki cen surowców stały się elementem długofalowych oczekiwań inflacyjnych, które przełożyłyby się z kolei na wyższe płace i ceny" - zaznaczył.

W przemówieniu Trichet zaapelował do liderów eurostrefy, by opracowali nowe, sztywniejsze zasady zapobiegające narastaniu zadłużenia państw i zintensyfikowali zabiegi zmierzające do poprawy sytuacji fiskalnej.

"Kryzys zadłużenia trzech mniejszych państw eurostrefy uwypukla pilną potrzebę daleko idącego wzmocnienia instytucji fiskalnego i makroekonomicznego nadzoru w Europie" - dodał.

"Na obecnym etapie rządy państw eurostrefy stoją przed zadaniem utworzenia instytucji odpowiadających wymogom pełnej unii ekonomicznej i monetarnej" - wyjaśnił.

Ugruntowanie ożywienia gospodarczego w ostatnich miesiącach

Ugruntowanie ożywienia gospodarczego w ostatnich miesiącach stworzyło - według Tricheta - ryzyko dla stabilizacji cen w średnim okresie, a stopa bezrobocia na poziomie 9,9 proc. jest o wiele za wysoka. "Dlatego reformy strukturalne mają żywotne znaczenie dla uelastycznienia gospodarki eurostrefy i zwiększenia jej potencjału wzrostu" - zaznaczył.

Dając odpór krytykom UE i europejskiej unii walutowej, Trichet wskazał, że eurostrefa jako całość, od powstania przed 12 laty, także w sytuacjach kryzysowych miała stabilne ceny w bardzo dużym zakresie. W tym samym czasie rósł przychód w przeliczeniu na mieszkańca, a tempo powstawania nowych miejsc pracy wypadało korzystnie w porównaniach z innymi największymi gospodarkami świata.