Zasoby gazu łupkowego na Starym Kontynencie z czasem przemodelują stosunki międzynarodowe na świecie – twierdzili eksperci podczas Wrocław Global Forum.
Zdaniem Johna R. Lymana, byłego wiceprezesa amerykańskiego koncernu Amoco, a obecnie dyrektora w Radzie Atlantyckiej, sięgnięcie po gaz łupkowy w USA spowodowało spadek cen tradycyjnego gazu, a Stany z importera netto wkrótce staną się eksporterem gazu.
– To już zmieniło światowy rynek – powiedział John R. Lyman podczas dyskusji o przyszłości gazu łupkowego, zorganizowanej w ramach Wrocław Global Forum. Obecnie udział gazu łupkowego w ogólnym wydobyciu gazu w USA wynosi 21 proc.