Na bardzo dobre zachowanie kursu PBG miało wpływ ostateczne rozstrzygnięcie kwestii opóźnienia w budowie Stadionu Narodowego. W konsorcjum budującym obiekt, na czele którego stała austriacka firma Alpine Bau, dużą rolę odgrywa należąca do PBG Hydrobudowa. Konsorcjum groziły wielomilionowe kary za niedotrzymanie terminu oddania stadionu do użytku. Negocjacje między Narodowym Centrum Sportu – operatorem stadionu – a wykonawcami doprowadziły jednak do ugody.