BUDOWA DOMU
Tydzień temu w naszej redakcji odbył się dyżur telefoniczny dotyczący przekształcania gruntów rolnych w działki budowlane. Porad na ten temat udzielał radca prawny Marcin Wroński, ekspert z Kristensen Group. Wynikało z nich, że osoby, które chcą odrolnić zakupiony grunt, powinny złożyć wniosek o uwzględnienie zmiany w istniejącym lub nowo uchwalonym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Taki wniosek jest bezpłatny i oprócz tego, że musi być na piśmie, nie wymaga szczególnej formy.
MARCIN WROŃSKI
ekspert z Kristensen Group
Marcin Wroński, ekspert z Kristensen Group / DGP