Poinformował o tym w środę Reuters, powołując się na uzyskany raport misji. Oczekiwany od dawna dokument tak zwanej trojki głosi, iż bez dalszych przedsięwzięć konsolidacyjnych Grecji grozi niezrealizowanie zaplanowanej redukcji deficytu budżetowego, a recesja wydaje się dłuższa i głębsza niż początkowo oczekiwano.

"Strategia finansowa musi zostać zrewidowana. Biorąc pod uwagę niewielkie szanse powrotu Grecji na rynki kredytowe w 2012 roku, program naprawczy jest obecnie niedoinwestowany. Wypłata następnej raty nie może nastąpić, dopóki problem tego niedoinwestowania nie zostanie rozwiązany" - wskazuje raport.

Trojka poinformowała, że wkrótce powstanie agencja prywatyzacyjna z niezależnym zarządem, do którego Komisja Europejska i kraje strefy euro będą mogły mianować swych członków.