Decyzja ta jest zgodna z oczekiwaniami rynku. 13 z 19 ankietowanych przez PAP ekonomistów było zdania, że na czerwcowym posiedzeniu Rada Polityki Pieniężnej podniesie stopy procentowe o 25 pb. Pozostałch 6 ekonomistów uważało, że RPP podniesie stopy dopiero w lipcu.

Jest to czwarta podwyżka stóp procentowych w tym roku. RPP podniosła stopy proc. w styczniu, kwietniu i maju, także o 25 pb.

Środowa decyzja RPP oznacza, że stopa referencyjna NBP będzie wynosić 4,50 proc., stopa lombardowa 6,00 proc., depozytowa 3,00 proc., zaś redyskonta weksli 4,75 proc.