"Polska to jedyny kraj, który nie miał recesji podczas kryzysu. Jakkolwiek jej deficyt fiskalny był dość wysoki. Teraz jest redukowany i namawiamy rząd, by spełnił fiskalne cele, do czego się sam zobowiązał, do 2012 roku" - powiedział PAP komisarz ds. walutowych Olli Rehn.

KE wskazuje, że "do 2013 roku Polska powinna przyjąć prawo wdrażające stałą regułę wydatkową, (...) spójną z europejskim systemem rachunkowości". Ponadto polski rząd powinien - zdaniem KE - podnieść ustawowy wiek emerytalny w służbach mundurowych.

Przyjęte we wtorek rekomendacje budżetowe dla wszystkich krajów UE zostały opracowane przez KE po analizie nadesłanych przez unijne państwa, narodowych planów konwergencji i reform gospodarczych w ramach tzw. "semestru europejskiego". Chodzi o nowy system wspólnej oceny w UE budżetów narodowych, na wczesnym, prewencyjnym etapie.

Państwa UE mają wdrażać rekomendacje KE przez 12 - 18 miesięcy, by wzmocnić nadszarpnięte kryzysem finanse publiczne, a także zwiększyć zdolności do wzrostu gospodarczego i zatrudnienia. Wcześniej jednak, rekomendacje KE muszą przyjąć na szczycie 24 czerwca przywódcy państw UE.

"To jest odpowiedź, która została uzgodniona na najwyższym poziomie przez wszystkich przywódców państw członkowskich. Rozpoczynamy teraz wdrażanie nowego systemu zarządzania gospodarczego w Europie" - powiedział przewodniczący KE Jose Barroso.

KE wytyka wielu krajom UE, że powinny być bardziej ambitne w konsolidacji finansów publicznych

Przyznał, że niektóre programy narodowe nie są wystarczająco ambitne, odmówił jednak pokazywania - które. "Wiem doskonale, że dla osiągnięcia celów, które sobie wspólnie wyznaczyliśmy, niezbędne są trudne wybory. Ale jeśli nam się to wspólnie uda, będziemy mogli mieć kryzys za sobą. Wiedząc, że zrobiliśmy to dla ochrony naszego dobrobytu i naszego europejskiego modelu społecznego" - dodał.

Podczas konferencji prasowej komisarz Rehn skoncentrował się na krajach strefy euro, o których w cieniu problemów Grecji, Irlandii i Portugalii mówi się mniej. "Kraje z mniej pilnymi problemami zadłużenia, powinny się skoncentrować na długoterminowej stabilności w odpowiedzi na problem starzejących się społeczeństw" - apelował Rehn do Niemiec, Austrii i Holandii.

Do większych wysiłków w redukcji deficytu i długu wezwał m.in. Francję. Do Niemców apelował też o restrukturyzację systemu bankowego i finansowego.

KE wytyka wielu krajom UE, że powinny być bardziej ambitne w konsolidacji finansów publicznych, przy jednoczesnym utrzymaniu bodźców prowzrostowych np. inwestycje w badania, innowacje, poprawianie otoczenia gospodarczego dla firm i wzmacnianie konkurencji w sektorze usług. Jeżeli chodzi o kraje z największym zadłużeniem, które musiały skorzystać z pomocy Międzynarodowego Funduszu Walutowego i pożyczek strefy euro, Rehn przyznał, że muszą one zrobić reformy wyznaczone przez MFW - rekomendacje KE od niech nie odbiegają.

"Polska powinna wdrożyć ogłoszone w projekcie budżetu na 2012 rok środki (zmniejszające deficyt) oraz zawrzeć nowe +stałe+ środki, by zredukować deficyt do poniżej 3 proc. PKB w 2012 roku i minimalizować cięcia w wydatkach prowzrostowych, czyli np. dofinansowanie projektów unijnych" - czytamy w rekomendacjach dla Polski

Od 1 stycznia 2011 r. nowelizacja ustawy o finansach publicznych zdefiniowała tzw. regułę wydatkową, ograniczającą wzrost wydatków elastycznych państwa i nowych do maksymalnie 1 pkt proc. ponad inflację. Reguła ta miała być tymczasowa.

Ponadto "w latach 2011-2012 Polska powinna podnieść, zgodnie z planami, ustawowy wiek emerytalny dla służb mundurowych oraz kontynuować kroki, by podwyższać wiek emerytalny w powiązaniu z oczekiwaną długością życia" - czytamy we wtorkowych dokumencie KE.

"Polska powinna opracować wieloletni plan inwestycji w infrastrukturę kolejową i wdrożyć plan transportu kolejowego"

Komisja zaleca, by polski rząd ustanowił harmonogram zmian zasad ubezpieczenia społecznego rolników, by ich składki do KRUS "lepiej odzwierciedlały indywidualne dochody".

KE wskazuje też, że Polska powinna zwiększyć udział pracujących kobiet m.in. poprzez zapewnienie stabilnego finansowania przedszkoli i żłobków.

W opinii KE, polski rząd powinien przebudować system zachęt do inwestycji w energetyce, by sprzyjać inwestycjom w niskoemisyjne technologie oraz rozwijaniu sieci energetycznej.

Komisja wskazuje też, że "Polska powinna opracować wieloletni plan inwestycji w infrastrukturę kolejową i wdrożyć plan transportu kolejowego".

Bruksela nawołuje Polskę do zmniejszenia biurokracji, która spowalnia inwestycje infrastrukturalne. Chce, by został opracowany harmonogram uproszczeń w przepisach dotyczących egzekwowania umów, w prawie budowlanym i zagospodarowania przestrzennego tak, by "przyspieszyć administracyjne procedury".