Jak wyjaśnił Urząd, powołanie Woszczyka na stanowisko szefa URE poprzedziła procedura konkursowa, prowadzona przez ministra gospodarki.

Od 2007 roku Woszczyk pełnił obowiązki wiceprezesa URE. Nadzorował prace Departamentu Taryf, Departamentu Promowania Konkurencji i Oddziałów Terenowych Urzędu. Pod koniec grudnia 2010 roku premier powierzył mu także pełnienie obowiązków prezesa URE.

Woszczyk jest związany z URE od kwietnia 1998 r.

Woszczyk jest związany z URE od kwietnia 1998 r. W latach 1998 - 2007 pracował na stanowisku zastępcy dyrektora Oddziału Centralnego URE. Był pełnomocnym przedstawicielem prezesa URE w Grupie Europejskich Regulatorów Energii i Gazu oraz w Regionalnym Stowarzyszeniu Regulatorów Rynków Energii.

Od 18 maja 2011 r. Woszczyk jest członkiem Prezydium ERRA. Reprezentuje też URE w Radzie Europejskich Regulatorów Energetyki.

Prezes URE jest również członkiem Rady Regulatorów Agencji ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki, ponadto bierze udział w pracach Zespołu do spraw Polskiej Energetyki Jądrowej - organie pomocniczym Prezesa Rady Ministrów.

Woszczyk jest autorem wielu publikacji z zakresu prawa energetycznego. Był pracownikiem naukowym uczelni technicznej. Jest absolwentem Krajowej Szkoły Administracji Publicznej. W 2011 r. uzyskał dyplom Executive Master of Business Administration.