Produkty bankowe dostosowywane są do potrzeb przedsiębiorców i dają możliwość wykorzystania finansowania w zależności od przedstawianych przez firmę zabezpieczeń oraz pełną elastyczność w doborze form finansowania.
Nieruchomość to zwykle jeden z najważniejszych elementów wchodzących w skład majątku przedsiębiorstwa, szczególnie ze względu na naturalną trwałość gruntu i obiektów budowlanych, które są na stałe z nim związane. Może być wykorzystana przez firmę na wiele sposobów.
Przedsiębiorstwo będące właścicielem lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości i poszukujące jednocześnie zewnętrznych środków na finansowanie działalności, może rozważyć przeznaczenie nieruchomości na zabezpieczenie kredytu bankowego. Przedsiębiorcy zwykle chętnie korzystają z takiego rozwiązania. W przypadku kredytów związanych z prowadzoną działalnością jest to powszechnie stosowana praktyka na rynku.
Bank Millennium oferuje produkt, który umożliwia poprawę płynności finansowej klienta, oparty na zabezpieczeniu hipoteką. Kwota finansowania jest ściśle powiązana z wartością rynkową gruntu lub budynków. W zależności od kondycji finansowej firmy sięga nawet 10 mln zł. Uruchomienie środków przyznanego kredytu następuje jednorazowo lub w transzach – w zależności od preferencji klienta. Klient spłaca kredyt w długim okresie, nawet przez 10 lat. Istnieje także możliwość wygodnego odroczenia spłat rat kapitałowych aż do 6 miesięcy, co oznacza, że przez pół roku klient spłaca wyłącznie odsetki.
Hipoteka może zabezpieczać nie tylko jeden kredyt, ale kilka kredytów czy gwarancji bankowych udzielonych danemu klientowi. Ma to szczególne znaczenie przy takim produkcie jak linia wieloproduktowa, gdzie klient korzysta z różnorodnych produktów w ramach jednego globalnego limitu i jednej umowy. Takie rozwiązanie daje firmie pełną elastyczność w zarządzaniu środkami finansowymi i pozwala najlepiej dostosować finansowanie bieżącej działalności do potrzeb w danej chwili.
O strukturze wykorzystania środków z globalnego limitu decyduje klient, a jej zmiany możliwe są dzięki łatwemu uruchamianiu finansowania w ramach jednej zawartej umowy. Aby uruchomić środki z kredytów, wystarczy złożyć przelew w ciężar środków kredytowych. Do uruchomienia środków z linii na gwarancje, poręczenia i akredytywy wystarczy złożenie zlecenia wystawienia gwarancji lub otwarcia akredytywy. Wszystkie produkty w ramach linii wieloproduktowej to produkty odnawialne, po spłaceniu części zadłużenia można z nich ponownie korzystać. W ramach linii możliwe jest wykorzystywanie produktów w różnych walutach wymienialnych i takie finansowanie jest ciekawym rozwiązaniem dla firm, które prowadzą rozliczenia z kontrahentami w walutach obcych. Dodatkowe atuty to podpisanie tylko jednej umowy i możliwość ustanowienia jednego pakietu zabezpieczeń.
W Banku Millennium w ramach linii wieloproduktowej przedsiębiorcy mogą uruchamiać środki na finansowanie przez: kredyty w rachunku bieżącym, kredyty rewolwingowe, linię na gwarancje, poręczenia i akredytywy oraz karty obciążeniowe. Środki na finansowanie bieżącej działalności mogą być także wykorzystywane w walutach wymienialnych.